Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Aktualności

17 grudnia 2019 r.

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2020


18 grudnia 2018 r.

Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2019

1 lipca 2018 r.
W dniu 1 lipca 2018 r. KDPW wdrożył rozwiązanie systemowe, które pozwoli zastąpić obecną papierową komunikację z uczestnikami systemu rekompensat komunikacją elektroniczną. Rozwiązanie umożliwia uczestnikom systemu rekompensat przekazywanie informacji o wysokości wpłat do systemu rekompensat oraz średniej wartości aktywów objętych ochroną systemu rekompensat do KDPW, w formie komunikatów opartych o standard XML, przez przeglądarkę internetową, za pośrednictwem administrowanego przez KDPW systemu komunikacji elektronicznej.
Zakres danych przekazywanych do KDPW pozostał niezmieniony. Nowe rozwiązanie nie wymaga od uczestników instalacji dodatkowego oprogramowania, ani utrzymania infrastruktury informatycznej.


15 czerwca 2018 r.

BE/ZW/892/2018 - informacja dot. terminu wdrożenia elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat (1 lipca 2018 r.) oraz zmiany regulaminu usługi

28 lutego 2018 r.
BE/ZW/499/2018*– informacja dot. testów elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat
* w związku z Państwa prośbami o zorganizowanie dodatkowej tury testów elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat, uprzejmie informujemy, że przychylając się do Państwa prośby testy będą kontynuowane w dniach od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r. W ww. terminie będzie możliwość wymiany wszystkich komunikatów i informacji wskazanych w piśmie z 28.02.2018 r.

24 listopada 2017 r.
BE/ZW/3340/2017 – informacja dot. elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat - zmiana terminu testów

13 października 2017 r.
BE/ZW/3020/2017 – informacja dot. elektronicznej wymiany danych i dokumentów pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami systemu rekompensat

Ostatnia aktualizacja:23-12-2019 Do góry