Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Jak przystąpić

Tryb postępowania w celu przystąpienia do systemu rekompensat przez podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa:

I. Złożenie w Krajowym Depozycie wniosku o przystąpienie do systemu rekompensat (wzór) wraz z załącznikami, o których mowa w § 4a Regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat.

II. Po spełnieniu wymogów określonych w pkt I. Zarząd Krajowego Depozytu podejmuje uchwałę o uczestnictwie w systemie rekompensat. Z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Krajowego Depozytu podmiot staje się uczestnikiem systemu rekompensat.

III. Nadanie przez KDPW kodu (instytucji) uczestnika w systemie rekompensat. 

IV. Uzyskanie przez uczestnika dostępu do aplikacji System Rekompensat służącej do  komunikacji pomiędzy uczestnikiem systemu rekompensat a Krajowym Depozytem (https://online.kdpw.pl/).
Ostatnia aktualizacja:25-08-2022 Do góry