Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikacja

1 lipca 2018 r. KDPW wdrożył system informatyczny do komunikacji elektronicznej z uczestnikami systemu rekompensat. System umożliwia przekazywanie informacji o wysokości wpłat do systemu rekompensat oraz średniej wartości aktywów objętych ochroną systemu w formie komunikatów opartych o standard XML, przez przeglądarkę internetową.
Dostęp do systemu odbywa się za pośrednictwem aplikacji ESDI/Web, która umożliwia wysyłanie i odbieranie informacji lub za pośrednictwem kanału komunikacyjnego ESDK.

DANE PRZEKAZYWANE DO SYSTEMU REKOMPENSAT
Zakres danych przekazywanych do KDPW pozostaje niezmieniony. 
szczegółowy zakres danych

KOMUNIKATY XML
W ramach obsługi komunikacji pomiędzy KDPW i uczestnikami systemu rekompensat wykorzystywane są następujące komunikaty
 • cpss.dcl.001.01.xsd - System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy 
 • cpss.ntf.001.01.xsd - System rekompensat - powiadomienie do uczestnika 
 • cpss.sts.001.01.xsd - System rekompensat - status deklaracji
  Definicje struktur komunikatów XML wraz z przykładami prezentujemy w zakładce  komunikaty do obsługi systemu rekompensat
  Komunikaty mogą być przygotowywane w edytorach tekstu udostępnianych w ramach systemów operacyjnych (np. Notatnik/Notepad na platformie Windows) lub, przykładowo, w programie Microsoft InfoPath. Uczestnicy mogą edytować przygotowane wzory komunikatów, wprowadzić rzeczywiste dane i przesyłać do KDPW.

 • KOMUNIKATY STAŁOPOLOWE
  Ponadto KDPW przekazuje uczestnikom systemu rekompensat informację o wielkości pożytków osiągniętych w danym miesiącu wypracowanych na rzecz uczestnika pożytkach w formie komunikatu:

 • DGS

 • KANAŁY KOMUNIKACYJNE
   
  kanał dostępny dla uczestników systemu rekompensat:
  będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego
  na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream
  lub na podstawie certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
  nie będących uczestnikami innych usług
  na podstawie certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
  wniosek o certyfikat U2A
  Procedura obsługi certyfikatów U2A
  Wniosek o unieważnienie certyfikatu U2A
  wniosek o certyfikat A2A

   
  kanał dostępny dla uczestników systemu rekompensat:
  będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego
  na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream w ramach ESDK
  nie będących uczestnikami innych usług
  na podstawie produkcyjnych certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
  wniosek o certyfikat A2A

  testy
  WARUNKI FORMALNE
  Warunkiem rozpoczęcia wymiany z Krajowym Depozytem informacji dotyczących systemu rekompensat w formie elektronicznej jest:
  • posiadanie przez uczestnika podpisanego porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej uwzględniającego w swojej treści komunikację dotyczącą systemu rekompensat (wzory dokumentów). W przypadku uczestników systemu rekompensat będących jednocześnie uczestnikami SWI jest to Porozumienie SWI w wersji uwzględniającej również komunikację, w ramach innych niż system rozrachunku, usług świadczonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku pozostałych uczestników systemu rekompensat jest to odrębne porozumienie (wzory dokumentów),
  • złożenie Deklaracji wyboru kanałów wymiany informacji z KDPW S.A. (wzory dokumentów),
  • posiadanie certyfikatu elektronicznego wydawanego przez Krajowy Depozyt (wniosek o certyfikat U2A).
   Uczestnicy, którzy spełniają ww wymagania mogą przesyłać i odbierać korespondencję dotyczącą systemu rekompensat poprzez SWI korzystając z już posiadanych certyfikatów.

  INSTRUKCJA PRZESŁANIA KOMUNIKATU ZA POMOCĄ ESDI/WEB
  Należy zalogować się do aplikacji ESDI/WEB przy wykorzystaniu certyfikatu.
  W celu wysłania komunikatu należy:

  • Wybrać opcję "Nowy” > "Komunikat systemowy do KDPW”.
  • Wybrać środowisko PRD, wypełnić pole Temat (ułatwia wyszukiwanie wiadomości) i załączyć plik xml z komunikatem.
  • Wybrać opcję „Utwórz” lub „Utwórz i wyślij”.
   W przypadku wyboru opcji „Utwórz”, należy dodatkowo wysłać wybrany komunikat przy wykorzystaniu opcji „Wyślij”.
  • Wysłane komunikaty można przeglądać w zakładce „Wysłane”.
   KDPW będzie przesyłał korespondencję elektroniczną na przypisane do poszczególnych instytucji skrzynki ESDI/WEB. Dostarczone komunikaty będą dla Państwa widoczne w zakładce „Odebrane”.
   Ostatnia aktualizacja:20-07-2018 Do góry