Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Komunikacja

KANAŁY KOMUNIKACYJNE
W dniu 1 lipca 2022 r. uruchomiona zostanie nowa aplikacja internetowa System Rekompensat,
która pozwoli uczestnikom systemu rekompensat na przekazywanie i odbieranie oświadczeń i informacji za pośrednictwem graficznego interfejsu użytkownika, a zatem ułatwi obsługę procesu wymiany informacji z KDPW.
Aplikacja System Rekompensat zastąpi dotychczasowy kanał komunikacji U2A - ESDI/WEB.
Informacja o testach aplikacji System Rekompensat
Proponowany scenariusz testów aplikacji System Rekompensat
Aplikacja System Rekompensat Raportowanie - Instrukcja użytkownika
Aplikacja System Rekompensat Korespondencja - Instrukcja użytkownika

 
kanał dostępny dla uczestników systemu rekompensat:
będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego
na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream
lub na podstawie certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
nie będących uczestnikami innych usług
na podstawie certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
wniosek o certyfikat U2A
Procedura obsługi certyfikatów U2A
Wniosek o unieważnienie certyfikatu U2A
wniosek o certyfikat A2A

 
kanał dostępny dla uczestników systemu rekompensat:
będących jednocześnie uczestnikami systemu depozytowego
na podstawie certyfikatów produkcyjnych obsługujących komunikację z kdpw_stream w ramach ESDK
nie będących uczestnikami innych usług
na podstawie produkcyjnych certyfikatów internetowych pobranych do komunikacji z systemem rekompensat
wniosek o certyfikat A2A

testy
WARUNKI FORMALNE
Warunkiem rozpoczęcia wymiany z Krajowym Depozytem informacji dotyczących systemu rekompensat w formie elektronicznej jest:
 • posiadanie przez uczestnika podpisanego porozumienia w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej uwzględniającego w swojej treści komunikację dotyczącą systemu rekompensat (wzory dokumentów). W przypadku uczestników systemu rekompensat będących jednocześnie uczestnikami SWI jest to Porozumienie SWI w wersji uwzględniającej również komunikację, w ramach innych niż system rozrachunku, usług świadczonych przez Krajowy Depozyt. W przypadku pozostałych uczestników systemu rekompensat jest to odrębne porozumienie (wzory dokumentów),
 • złożenie Deklaracji wyboru kanałów wymiany informacji z KDPW S.A. (wzory dokumentów),
 • posiadanie certyfikatu elektronicznego wydawanego przez Krajowy Depozyt (wniosek o certyfikat U2A).
  Uczestnicy, którzy spełniają ww wymagania mogą przesyłać i odbierać korespondencję dotyczącą systemu rekompensat poprzez SWI korzystając z już posiadanych certyfikatów.

INSTRUKCJA PRZESŁANIA KOMUNIKATU ZA POMOCĄ ESDI/WEB
Należy zalogować się do aplikacji ESDI/WEB przy wykorzystaniu certyfikatu.
W celu wysłania komunikatu należy:

 • Wybrać opcję "Nowy” > "Komunikat systemowy do KDPW”.
 • Wybrać środowisko PRD, wypełnić pole Temat (ułatwia wyszukiwanie wiadomości) i załączyć plik xml z komunikatem.
 • Wybrać opcję „Utwórz” lub „Utwórz i wyślij”.
  W przypadku wyboru opcji „Utwórz”, należy dodatkowo wysłać wybrany komunikat przy wykorzystaniu opcji „Wyślij”.
 • Wysłane komunikaty można przeglądać w zakładce „Wysłane”.
  KDPW będzie przesyłał korespondencję elektroniczną na przypisane do poszczególnych instytucji skrzynki ESDI/WEB. Dostarczone komunikaty będą dla Państwa widoczne w zakładce „Odebrane”.


  DANE PRZEKAZYWANE DO SYSTEMU REKOMPENSAT
  Zakres danych przekazywanych do KDPW pozostaje niezmieniony. 
  szczegółowy zakres danych

  KOMUNIKATY XML
  W ramach obsługi komunikacji pomiędzy KDPW i uczestnikami systemu rekompensat wykorzystywane są następujące komunikaty
 • cpss.dcl.001.01.xsd - System rekompensat - deklaracja wpłat / wartości aktywów za 11 miesięcy 
 • cpss.ntf.001.01.xsd - System rekompensat - powiadomienie do uczestnika 
 • cpss.sts.001.01.xsd - System rekompensat - status deklaracji
  Definicje struktur komunikatów XML wraz z przykładami prezentujemy w zakładce  komunikaty do obsługi systemu rekompensat
  Komunikaty mogą być przygotowywane w edytorach tekstu udostępnianych w ramach systemów operacyjnych (np. Notatnik/Notepad na platformie Windows) lub, przykładowo, w programie Microsoft InfoPath. Uczestnicy mogą edytować przygotowane wzory komunikatów, wprowadzić rzeczywiste dane i przesyłać do KDPW.

  KOMUNIKATY STAŁOPOLOWE
  Ponadto KDPW przekazuje uczestnikom systemu rekompensat informację o wielkości pożytków osiągniętych w danym miesiącu wypracowanych na rzecz uczestnika pożytkach w formie komunikatu:

 • DGS
 • Ostatnia aktualizacja:30-05-2022 Do góry