Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wpłaty do systemu rekompensat

Domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych wnoszą do systemu rekompensat wpłaty roczne w wysokości sumy iloczynów: 
 • stawki nie wyższej niż 0,4% oraz średniego stanu środków pieniężnych inwestorów, 
 • stawki nie wyższej niż 0,01% oraz średniej wartości instrumentów finansowych z ostatnich 12 miesięcy, posiadanych przez inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych,

  o czym mowa w art. 137 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.


  Banki powiernicze wnoszą do systemu rekompensat roczne wpłaty w wysokości ustalonej, jako iloczyn stawki nie wyższej niż 0,01% oraz średniej wartości instrumentów finansowych, będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, z ostatnich 12 miesięcy, zapisanych na rachunkach inwestorów lub rejestrowanych na rachunkach zbiorczych, o czym mowa w art. 137 ust. 5 ustawy o obrocie.

  Wysokość stawek
  Wysokość stawek, stanowiących podstawę ustalenia wpłat rocznych, określa i przekazuje uczestnikom systemu rekompensat Krajowy Depozyt, nie później niż do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym wpłata ma być wniesiona.

  Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2020

  Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2021

  Uchwała Zarządu KDPW S.A. w sprawie określenia wysokości stawek stanowiących podstawę wyliczenia obowiązkowych rocznych wpłat do systemu rekompensat w roku 2022

 • Ostatnia aktualizacja:21-12-2021 Do góry