Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Opłaty pobierane od emitentów za usługi związane z ujawnianiem informacji dot. akcjonariuszy spółki niepublicznej -
wyciąg z Tabeli opłat z uproszczonym opisem.

Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich w przypadku gdy udostępnienie akcjonariuszowi spółki niepublicznej informacji o akcjonariuszach nastąpiło na podstawie dyspozycji przekazanej przez uczestnika bezpośredniego, albo w przypadku, gdy akcjonariuszem tym jest uczestnik bezpośredni typu deponent -
wyciąg z Tabeli opłat z uproszczonym opisem.
Ostatnia aktualizacja:02-06-2021 Do góry