Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Od 1 marca 2021 r., zgodnie z przepisami art. 32813 KSH, na żądanie spółki niepublicznej, której akcje są zarejestrowane w KDPW lub na żądanie jej akcjonariusza, podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych są obowiązane udostępnić za pośrednictwem KDPW następujące informacje:
    1) imiona i nazwiska albo firmy (nazwy), miejsca zamieszkania albo siedziby oraz adresy albo adresy do doręczeń akcjonariuszy spółki,

2) liczbę oraz ISIN akcji spółki posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy,

3) informację o ustanowieniu zastawu albo użytkowania na akcjach spółki, ze wskazaniem liczby i ISIN akcji objętych tym prawem oraz zastawnika albo użytkownika,

4) informację, czy na rachunku papierów wartościowych dokonano wzmianki o upoważnieniu zastawnika albo użytkownika do wykonywania prawa głosu z obciążonych akcji.


W związku z przepisami art. 32813 KSH Krajowy Depozyt prowadzi prace w celu przygotowania rozwiązania zapewniającego udostępnianie ww. informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej.

Przygotowywane rozwiązania systemowe zostaną wdrożone po zatwierdzeniu przez KNF odpowiednich zmian w Regulaminie KDPW. Krajowy Depozyt poinformuje o terminie wdrożenia bezzwłocznie, nie później niż na dwa tygodnie przed tym terminem.

W okresie poprzedzającym wdrożenie zmian systemowych udostępnianie informacji dotyczących akcjonariuszy spółki niepublicznej realizowane jest za pomocą rozwiązania pozasystemowego. Szczegółowe informacje na temat tego rozwiązania dostępne są w zakładce Okres przejściowy.
Ostatnia aktualizacja:21-04-2021 Do góry