Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informacje ogólne

3 września 2020 r. KDPW wdrożył zmiany związane z dostosowaniem do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II. Zakres projektu objął wszystkie istotne aspekty dostosowania KDPW do przepisów rozporządzenia wykonawczego 2018/1212 ustanawiającego minimalne wymogi w celu wykonania przepisów dyrektywy 2007/36/WE w odniesieniu do identyfikacji akcjonariuszy, przekazywania informacji i ułatwiania wykonywania praw akcjonariuszy, a także do zmian prawa krajowego dotyczących spółek publicznych, będących implementacją przepisy art. 3a, 3b, 3c dyrektywy 2007/36/WE zmienionej dyrektywą (UE) 2017/828 (SRD II), a także do innych przepisów krajowego dotyczących identyfikacji akcjonariuszy, mających zastosowanie wobec spółek publicznych lub niepublicznych.

W związku z powyższym od 3 września 2020 r. zarówno nowy proces ujawnienia informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej, jak też procesy związane z obsługą walnych zgromadzeń (w tym z tworzeniem wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz informowaniem o innych zdarzeniach korporacyjnych dotyczących akcji, realizowane są, w relacji pomiędzy Krajowym Depozytem a uczestnikami bezpośrednimi, wyłącznie za pomocą komunikatów ISO 20022.

Od dnia 3 września 2020 r. pod adresem: https://online.kdpw.pl/csd/sid/ dostępna jest aplikacja internetowa Identyfikacja akcjonariuszy dla spółek giełdowych, emitentów akcji. Aplikacja umożliwia spółkom złożenie wniosku o ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy, jak też dostęp ujawnionych w odpowiedzi na taki wniosek informacji o tożsamości akcjonariuszy oraz o liczbie posiadanych przez nich akcji.

Od 3 września 2020 r. istotnie zmienił się również zakres funkcjonalny aplikacji internetowej dla emitentów akcji, służącej do obsługi walnych zgromadzeń. Aplikacja ta, dostępna pod adresem: https://online.kdpw.pl/csd/general-meeting zapewnia m.in. przekazywanie zawiadomień o walnym zgromadzeniu, zawiadomień o udziale akcjonariusza w walnych zgromadzeniu oraz potwierdzeń zarejestrowania i policzenia głosów.

Istotne przepisy prawa. Prawo unijne
Praktyki i standardy rynkowe
Narzędzia IT. Komunikaty ISO20022
Informacje dot. komunikacji systemowej z KDPW (kanałów komunikacyjnych dla obszarów funkcjonalnych ujawnienie informacji dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej oraz obsługa walnych zgromadzeń akcjonariuszy)
Informacje dot. testowania przez uczestników bezpośrednich nowych rozwiązań także po dacie wdrożenia
Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
Korespondencja

Ostatnia aktualizacja:30-08-2021 Do góry