Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Korespondencja

19 listopada 2021 r.
BRB/ZW/49/2021 - pismo dot. wdrożenia nowych wersji komunikatów służących do identyfikacji akcjonariuszy

25 października 2021 r.
BRB/ZW/45/2021 - pismo dot. testów nowych wersji komunikatów służących do identyfikacji akcjonariuszy

6 lipca 2021 r.
BRB/ZW/24/2021 - pismo dot. wprowadzenia nowych wersji komunikatów służących do identyfikacji akcjonariuszy

3 listopad 2020 r.

BRB/ZW/21/2020 - pismo dot. aktualizacji dokumentów pytań i odpowiedzi

28 październik 2020 r.

SCP/ZW/16/2020 - pismo dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w dniu 9 listopada 2020 r. w ramach drugiego etapu jesiennego okna wdrożeniowego, pkt 1: Dostosowanie KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II

21 październik 2020 r.

DO/ZW/1175/2020 - pismo dot. testów związanych z obsługą żądań emitenta o sprostowanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych akcjonariuszy wykazanych w Informacji umożliwiającej identyfikację akcjonariuszy udostępnionej emitentowi przez KDPW

15 październik 2020 r.
BRB/ZW/20/2020 - pismo dot. sprostowania danych raportu
Sprostowanie danych dotyczących tożsamości akcjonariuszy spółki giełdowej. Opis funkcjonalności.

31 sierpień 2020 r.

BRB/ZW/17/2020 - pismo dot. aktualizacji dokumentów pytań i odpowiedzi

26 sierpień 2020 r.

SCP/ZW/12/2020 - pismo dot. wdrożeń w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP w dniu 3 września 2020 r. w ramach jesiennego okna wdrożeniowego, pkt 1: Dostosowanie KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD II

28 lipiec 2020 r.

BRB/ZW/14/2020 - pismo dot. testów w zakresie obsługi walnych zgromadzeń

17 lipiec 2020 r.
BRB/ZW/13/2020 - pismo dot. testów w zakresie identyfikacji tożsamości akcjonariuszy

14 lipiec 2020 r.

BRB/ZW/12/2020 - pismo dot. testów w zakresie zawiadomienia o zdarzeniach korporacyjnych

24 czerwiec 2020 r.

BRB/ZW/9/2020 - pismo dot. aktualizacji założeń dot. obsługi walnych zgromadzeń oraz identyfikacji tożsamości akcjonariuszy
Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW (wersja 1.2, zaktualizowana)
Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW (wersja 1.2, zaktualizowana, w trybie zmian)
General Meeting Service. Manual for KDPW direct participants (version 1.2)
General Meeting Service. Manual for KDPW direct participants (version 1.2, track changes)

Aktualne struktury komunikatów / schematy xsd dot. walnych zgromadzeń dostępne są na witrynie:
https://www2.swift.com/mystandards/#/cmty/_qLNrcELGEeqr8aC09--Pjg!collections
 Aktualne struktury komunikatów / schematy xsd dot. identyfikacji akcjonariuszy dostępne są na witrynie:
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_oVTmEBsvEeqEuaW4DWt7zw 
 
21 maj 2020 r.
BRB/ZW/8/2020 - pismo dot. aktualizacji założeń dot. obsługi walnych zgromadzeń oraz dokumentów pytań i odpowiedzi
Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW (wersja 1.1, zaktualizowana)
Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW (wersja 1.1, zaktualizowana, w trybie zmian)
General Meeting Service. Manual for KDPW direct participants (version 1.1)
General Meeting Service. Manual for KDPW direct participants (version 1.1, track changes)

14 kwiecień 2020 r.

BRB/ZW/7/2020 - pismo dot. projektowanych zmian dot. zawiadamiania o zdarzeniach korporacyjnych spółki giełdowej
Proces zawiadamiania o zdarzeniach korporacyjnych spółki giełdowej (innych niż Walne Zgromadzenie). Materiał dla uczestników bezpośrednich KDPW
Notification of corporate actions of listed companies (other than general meetings). Manual for KDPW direct participants.

Aktualne struktury komunikatów / schematy xsd dot. zawiadamiania o zdarzeniach korporacyjnych spółki giełdowej dostępne są na witrynie:
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_IXgyMGjrEeqQIJZrJVss6A
 
20 marzec 2020 r.
BRB/ZW/6/2020 - pismo dot. projektowanych zmian dot. obsługi walnych zgromadzeń zgodnie z SRD2
Obsługa walnych zgromadzeń. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW (wersja 1.0, zaktualizowana 21 maja 2020 r.)
General Meeting Service. Manual for KDPW direct participants

Aktualne struktury komunikatów / schematy xsd dot. walnych zgromadzeń dostępne są na witrynie:
https://www2.swift.com/mystandards/#/cmty/_qLNrcELGEeqr8aC09--Pjg!collections
 
18 luty 2020 r.
BRB/ZW/4/2020 - pismo dot. zmian związanych z procesem identyfikacji tożsamości akcjonariuszy

Identyfikacja tożsamości akcjonariusza spółki giełdowej. Informacje szczegółowe dla uczestników bezpośrednich KDPW.
Public company shareholder identification. Manual for KDPW direct participants

Aktualne struktury komunikatów / schematy xsd dot. identyfikacji akcjonariuszy dostępne są na witrynie:
https://www2.swift.com/mystandards/#/mp/mx/_oVTmEBsvEeqEuaW4DWt7zw

1 październik 2019 r.

SCP/ZW/8/2019 - informacja dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2020r. (pkt 2 Dostosowanie KDPW do wymogów rozporządzenia wykonawczego do dyrektywy SRD)

Ostatnia aktualizacja:19-11-2021 Do góry