Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Praktyki i standardy rynkowe

Praktyki i standardy rynkowe
Z inicjatywy podmiotów zrzeszonych w międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych utworzono cztery dedykowane podgrupy robocze, których celem jest opracowanie standardów, norm i praktyk międzynarodowych w zakresie procesów implementowanych przepisami art. 3a, 3b i 3c dyrektywy 2007/36/WE (wprowadzone przepisami dyrektywy (UE) 2017/828), oraz przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/1212 z dnia 3 września 2018 r.

Krajowy Depozyt bierze aktywny udział w pracach poszczególnych grup. Poniżej prezentujemy aktualny przegląd materiałów opracowanych przez wskazane grupy:

Shareholder Identification Task Force
pod przewodnictwem Euopean Central Securities Depositories Association (ECSDA)
Celem prac grupy jest wypracowanie międzynarodowych standardów rynkowych w zakresie obługi procesu identyfikacji akcjonariuszy.
Załączniki: Market Standards for Shareholder Identification – Draft

General Meetings Task Force / Joint Working Group on General Meetings
pod przewodnictwem European Issuers
Celem prac grupy jest aktualizacja międzynarodowych standardów rynkowych w zakresie obługi walnych zgromadzeń.
Załączniki: JWGGM Standards – Draft

ISO20022 Messages and Market Practice Task Force
pod przewodnictwem Securities Market Practice Group (SMPG)
Celem prac grupy jest wypracowanie norm i międzynarodowych standardów w zakresie wymiany komunikatów ISO20022 w odniesieniu do procesu identyfikacji akcjonariuszy.
Załączniki: Shareholder Identification Market Practice – Draft

Golden Operational Record Task Force
pod przewodnictwem European Banking Federation (EBF)
Celem prac grupy jest wypracowanie formatek notyfikacji o zdarzniach korporacyjnych w zakresie zawartości informacyjnej. Publikacja wyników prac grupy planowana jest na I kwartał 2020 r.
Ostatnia aktualizacja:28-01-2020 Do góry