Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

W przypadku braku dalszych przesłanek dematerializacji papierów wartościowych lub rejestrowania instrumentów finansowych na kontach pomocniczych, KDPW dokonuje ich wycofania z depozytu. Od 2015 r. proces ten jest przeprowadzany na bazie wymiany wystandaryzowanych, systemowych komunikatów w formie elektronicznej zgodnych z normą ISO20022.

Wycofanie obejmuje następujące zdarzenia korporacyjne:
  • wycofanie papierów wartościowych w związku ze zniesieniem dematerializacji (kod zdarzenia: CHAN) - stosowane w przypadku wycofania z depozytu papierów wartościowych, co do których z chwilą ich wyksięgowania tracą moc prawną zapisy na rachunkach papierów wartościowych, a właścicielom przysługuje roszczenie do emitenta o wydanie papierów wartościowych w formie materialnej),
  • wycofanie papierów wartościowych bez wypłaty świadczeń (kod zdarzenia: WRTH) - stosowane w szczególności w przypadku wycofania instrumentów finansowych z depozytu w wyniku likwidacji spółki, nie wpisania akcji po PDA do KRS-u, odwołania JPP, odwołania oferty publicznej (PNE) oraz przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę z o.o.),
  • wycofanie papierów wartościowych wraz z wypłatą świadczeń (kod zdarzenia: EXOF) - stosowane w szczególności w przypadku wycofania instrumentów finansowych z depozytu w wyniku m.in. niezarejestrowania akcji po PDA w KRS-ie, odwołania PNE po prawie poboru).

Podstawą przesłania komunikatów informujących o zdarzeniu jest Uchwała Zarządu KDPW, o ile stosowne przepisy prawa wymagają podjęcia takiej Uchwały. W innych przypadkach wycofanie instrumentów finansowych z depozytu jest dokonywane na podstawie komunikatów elektronicznych informujących uczestników o realizowanym zdarzeniu korporacyjnym.
Informacje niezbędne do obsługi odbioru komunikatów znajdują się w zakładce: Narzędzia IT
Ostatnia aktualizacja:21-06-2017 Do góry