Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa blokad na rzecz BFG

KDPW uruchamia w systemie depozytowym funkcjonalności związane z ustanawianiem blokad papierów wartościowych na potrzeby wnoszenia składek do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w formie zobowiązań do zapłaty.

Realizacja ww. blokad będzie wymagała dokonania odpowiednich księgowań na kontach ewidencyjnych uczestników KDPW oznaczonych dedykowanymi temu celowi statusami aktywów, przy czym z uwagi na wymogi dotyczące takich blokad, wynikające z art. 304 ust.1-4 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz wynikające z treści rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów wydanego na podstawie art. 304 ust.9 tej ustawy, konieczne jest zdefiniowanie dwóch odrębnych statusów aktywów - na potrzeby składek wnoszonych na fundusz gwarancyjny oraz na potrzeby składek wnoszonych na fundusz przymusowej restrukturyzacji.

Z uwagi na treść art. 304 ww. Ustawy, dokonywanie takich blokad w KDPW i tym samym wnoszenie składek do BFG w formie zobowiązań do zapłaty będzie możliwe jedynie w przypadku uczestników KDPW, którzy są posiadaczami rachunku papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt oraz podpiszą z KDPW umowę, o której mowa w art. 304 ust.3 ww. ustawy.

 • informacje związane z obsługą operacyjną blokad na rzecz BFG - pismo z 17 marca 2017 r.
 • wzorzec umowy dotyczącej blokad skarbowych papierów wartościowych ustanawianych na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w KDPW S.A. w związku z wnoszeniem składek do BFG w formie zobowiązań do zapłaty:
  • wersja dla banków zrzeszających  pdf  docx
  • wersja dla Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  pdf  docx
  • wersja dla innych podmiotów  pdf  docx
   Ostatnia aktualizacja:24-03-2017 Do góry