Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Wypłaty transferowe pomiędzy Otwartymi Funduszami Emerytalnymi

KDPW obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi w związku ze zmianą funduszu przez jego członków. W ramach tego procesu, KDPW uczestniczy w przekazywaniu danych osobowych o członkach funduszy, którzy zdecydowali się na zmianę OFE oraz pośredniczy w transferze środków zgromadzonych na kontach członków funduszy. Wszystkie czynności związane z obsługą wypłat transferowych są wykonywane wyłącznie w oparciu o komunikaty elektroniczne, zaś rozrachunek pieniężny odbywa się w pieniądzu banku centralnego, w oparciu o salda pieniężne wyliczone na podstawie indywidualnych kwot transferowych.


Akty prawne  regulujące działalność KDPW związaną z funkcjonowaniem funduszy emerytalnych:
  • ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Funduszu Gwarancyjnego,
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej,
  •  Regulamin wypłat transferowych między OFE.
  •  Komunikaty stałopolowe systemu kdpw_stream

Ostatnia aktualizacja:25-01-2022 Do góry