Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa zastawów na rzecz klientów

Jedną z usług oferowanych przez KDPW jest obsługa blokad obligacji Skarbu Państwa zarejestrowanych na rachunku papierów wartościowych lub koncie depozytowym, w związku z umowami zastawu zawieranymi pomiędzy Zastawnikiem a Zastawcą. Stroną umowy zastawu może być również podmiot zagraniczny, nie będący uczestnikiem KDPW.

W związku z zawarciem wyżej wymienionej umowy podpisywana jest umowa trójstronna, w której jedną ze stron jest Krajowy Depozyt. W oparciu o jej zapisy, KDPW wykonuje czynności związane z ustanawianiem blokad na papierach stanowiących przedmiot zastawu finansowego, znoszeniem tych blokad oraz wykonywaniem innych czynności z tym związanych.

Ostatnia aktualizacja:15-11-2011 Do góry