Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Praktyki i standardy rynkowe

Krajowy Depozyt bierze aktywny udział w pracach międzynarodowych grup roboczych określających praktyki oraz standardy rynkowe w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.

Joint Working Group on General Meetings (JWGGM)

Z inicjatywy podmiotów zrzeszonych w międzynarodowych stowarzyszeniach i grupach roboczych pod przewodnictwem stowarzyszenia European Issuers, utworzono grupę roboczą General Meetings Task Force / Joint Working Group on General Meetings, której celem jest opracowanie standardów, norm i praktyk międzynarodowych w zakresie obsługi walnych zgromadzeń.
Poniżej prezentujemy aktualną wersję standardów rynkowych dot. obsługi walnych zgromadzeń. 
General Meetings Market Standards

Securities Market Practice Group (SMPG)
Celem globalnej Securities Market Practice Group jest wypracowanie norm i międzynarodowych standardów w zakresie wymiany komunikatów ISO20022, m.in. w odniesieniu do procesu obsługi walnych zgromadzeń. Poniżej prezentujemy aktualną wersję standardów komunikacyjnych dot. obsługi walnych zgromadzeń zgodnie z normą ISO20022.
General Meetings Messages Market Practice

Ostatnia aktualizacja:21-06-2021 Do góry