Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Zarządu KDPW nr 327/2018 z dnia 28 maja 2018 r., od dnia 1 lipca 2018 r. obniżone zostały opłaty KDPW za nadanie kodu LEI z 420 PLN na 330 PLN oraz za odnowienie kodu LEI z 280 PLN na 230 PLN.
Opłata z tytułu nadania kodu LEI i jego ważności za pierwszy rok wynosi 373 zł netto (330 + 43), a opłata z tytułu odnowienia kodu LEI - 273 PLN netto (230 + 43).


Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod LEI na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast kod LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego. 

Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu.

Rodzaj opłaty

Stawka netto**

Waluta

z tytułu nadania kodu LEI i jego ważności za pierwszy rok

373*
(330+43)

PLN

z tytułu odnowienia kodu LEI (wnoszona z góry przed odnowieniem kodu na drugi i kolejne lata)

273*
(230+43)

PLN

obsługa kodu LEI

bezpłatnie

-

transfer kodu LEI

bezpłatnie

-

otwarcie i utrzymywanie konta internetowego

bezpłatnie

-

* w tym 43 zł netto z tytułu opłaty rzecz GLEIF
Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty, pobierana jest w wysokości równowartości w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF. Opłata pobierana jest przez KDPW w wymiarze rocznym, wynoszącym w I kwartale 2019 r.: 42 zł netto, w II kwartale 2019 r. 42 zł netto, w III kwartale 2019 r. 43 zł netto, w IV kwartale 2019 r. 43 zł netto (w 2018 r. opłata wynosiła w I kwartale: 62 zł netto, w II kwartale 58 zł netto, w III kwartale 62 zł netto, w IV kwartale 64 zł netto).
** opłaty za wydanie kodów LEI obciążone są 23%.podatkiem VAT

Rabaty, które może uzyskać agent, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu LEI:
Opłata, z tytułu nadania kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów LEI, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 21 do 40; 10% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 41 i więcej.
Opłata, z tytułu odnowienia kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów LEI, w przypadku, gdy odnowionych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 21 do 40; 10%,w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 41 i więcej.


Warto wiedzieć:
    • opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI,
    • opłaty można wnosić wyłącznie w złotych,
    • informację o danych do płatności (unikalny numer konta i kwota) Wnioskujący otrzymuje drogą mailową, 
    • w aplikacji internetowej na koncie użytkownika udostępniana jest do pobrania w formacie PDF faktura pro-forma, 
    • faktura VAT udostępniana jest w aplikacji internetowej po uiszczeniu opłaty.

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej

 
Ostatnia aktualizacja:04-09-2019 Do góry