Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Opłata z tytułu nadania kodu LEI i jego ważności za pierwszy rok wynosi 272 PLN netto (230 + 42), a opłata z tytułu odnowienia kodu LEI 262 PLN netto (220 + 42).

1 lipca 2021 r. wprowadziliśmy możliwość dokonywania płatności wieloletnich, na okres od 2 do 5 lat szczegóły.
Wysokość, strukturę oraz sposób obliczania stawek opłat określa szczegółowo § 29 Regulaminu.

Zgodnie z Regulaminem usługi, KDPW utrzymuje kod LEI na podstawie umowy zawartej z dniem rejestracji kodu na koncie internetowym. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony natomiast kod LEI wymaga corocznego odnawiania i po upływie terminu ważności do dnia odnowienia nie może być wykorzystywany do identyfikacji podmiotu prawnego. 


Rodzaj opłaty

Stawka netto**

Waluta

z tytułu nadania kodu LEI i jego ważności za pierwszy rok

272*
(230+42)

PLN

z tytułu odnowienia kodu LEI (wnoszona z góry przed odnowieniem kodu na drugi i kolejne lata)

262*
(220+42)

PLN

obsługa kodu LEI

bezpłatnie

-

transfer kodu LEI

bezpłatnie

-

otwarcie i utrzymywanie konta internetowego

bezpłatnie

-

* w tym 42 zł netto z tytułu opłaty rzecz GLEIF
Opłata na rzecz GLEIF jest opłatą zmienną, ustalaną z góry na każdy kwartał kalendarzowy oraz publikowaną na stronie internetowej KDPW nie później niż na 14 dni przed końcem kwartału kalendarzowego poprzedzającego kwartał obowiązywania opłaty, pobierana jest w wysokości równowartości w złotych opłaty wyrażonej w USD, jaką KDPW wnosi na rzecz GLEIF. Opłata pobierana jest przez KDPW w wymiarze rocznym, wynoszącym w 2021 r. 42 zł netto w I kwartale, 41 zł netto w II kwartale, 42 zł netto w III kwartale.
** opłaty za wydanie kodów LEI obciążone są 23%.podatkiem VAT

Rabaty, które może uzyskać agent, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu LEI:
Opłata, z tytułu nadania kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu nadania kodów LEI, w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 21 do 40; 10% w przypadku, gdy liczba nadanych kodów wynosi 41 i więcej.
Opłata, z tytułu odnowienia kodu LEI, pobierana od agenta, któremu zostały przyznane uprawnienia szczególne, podlega obniżeniu o rabat: 5% łącznej wartości opłat naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym z tytułu odnowienia kodów LEI, w przypadku, gdy odnowionych kodów wynosi 10 do 20; 7,5% w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 21 do 40; 10%,w przypadku, gdy liczba odnowionych kodów wynosi 41 i więcej.


Warto wiedzieć:
    • opłaty naliczane są w dniu akceptacji przez KDPW wniosku dotyczącego nadania albo odnowienia kodu LEI,
    • płatność można dokonać zwykłym przelewem bankowym oraz wielowalutową usługą online "imoje" ING Banku Śląskiego SA, poprzez blik, karty płatnicze VISA, MASTERCARD oraz szybkim przelewem,
    • opłaty pobierane są w PLN, poprzez usługę „imoje” można dokonać płatności w innych walutach,
    • informację o danych do płatności (numer konta i kwota) Wnioskujący otrzymuje drogą mailową,
    • w aplikacji internetowej na koncie użytkownika udostępniana jest do pobrania w formacie PDF faktura pro-forma, a po otrzymaniu opłaty również faktura VAT.

KDPW świadczy usługę nadawania kodów LEI za pośrednictwem aplikacji internetowej

 
Ostatnia aktualizacja:15-07-2021 Do góry