Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Regulamin - archiwum zmian

Zmiany, które weszły w życie 24 czerwca 2019 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 320/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.
Zmiany dotyczą wyłącznie profesjonalnych instytucji finansowych i wprowadzają możliwość systemowej komunikacji z KDPW. Jednocześnie grupa podmiotów, którym mogą być nadane uprawnienia szczególne, rozszerzona została o agenta emisji.
Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 3.09.2018 do 23.06.2019 r.

Zmiany, które weszły w życie 3 września 2018 r.:
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 517/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zmiany polegają na wprowadzeniu nowej, opcjonalnej oferty skierowanej wyłącznie do użytkowników, będących podmiotami prowadzącymi rachunki papierów wartościowych lub rachunki bankowe, którzy zamierzają działać jako agenci na rzecz podmiotów prawnych, dla których prowadzą takie rachunki.
Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 2.06.2018 do 2.09.2018

Zmiany, które weszły w życie dnia 2 czerwca 2018 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 327/2018 z dnia 28 maja 2018 r.:
  • umożliwienie złożenia wniosku o nadanie kodu LEI dla dłużnika egzekucyjnego, który kwalifikuje się do posiadania kodu LEI, przez organ egzekucyjny prowadzący egzekucję z instrumentów finansowych podmiotu prawnego,
  • zniesienie wymogu pełnomocnictwa notarialnego dla podmiotów występujących o kod LEI w roli agenta,
  • aktualizacja podstawy prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych

ponadto

  • od dnia 1 lipca 2018 r. obniżone zostają opłaty za nadanie kodu LEI z 420 PLN na 330 PLN oraz za odnowienie kodu LEI z 280 PLN na 230 PLN

Regulamin rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne obowiązujący od 8.05.2017 do 1.06.2018

Zmiany, które weszły w życie dnia 8 maja 2017 r.
wprowadzone uchwałą Zarządu KDPW S.A. 285/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.
Zmiany wynikają z obowiązku nałożonego przez Global Legal Entity Identifier Fundation na wszystkie podmioty nadające kody LEI w zakresie gromadzenia danych o relacjach własnościowych podmiotów posiadających kody LEI. W związku z powyższym podmioty wnioskujące o nadanie lub odnowienie kodu LEI zobowiązane będą wskazać bezpośrednią oraz ostateczną jednostkę dominującą, będącą podmiotem prawnym sporządzającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w którym konsolidowany jest podmiot.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 24 stycznia 2017 r.:

W dniu 24 stycznia 2017 r. - w związku z uzyskaniem przez KDPW akredytacji Global Legal Entity Identifier Fundation (GLEIF) - weszło w życie postanowienie § 2 Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne, zgodnie z którym KDPW jest podmiotem posiadającym status jednostki kodującej akredytowanej przez GLEIF, uprawnionej do nadawania kodów identyfikujących LEI oraz stosuje zasady obowiązujące w ramach globalnego systemu GLEIS dotyczące nadawania tych kodów, ich odnawiania oraz pobierania opłat.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 17 października 2016 r.:

Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 667/2016 z dnia 10 października 2016 r.
zakres zmian:
  • uzupełnienie zapisów dotyczących obowiązków użytkownika w zakresie przekazywanych danych (§5),
  • wprowadzenie polityki informowania użytkownika o dokonanym zgłoszeniu dotyczącym danych referencyjnych (§19),
  • wprowadzenie sankcyjnych form rozwiązania umowy o utrzymywanie kodu (§27),
  • wstrzymanie wprowadzenia tzw. opłaty przywróceniowej, która miała być pobierana przez KDPW od dnia uzyskania akredytacji (§34).
Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 667/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Zmiany, które weszły w życie z dniem 21 maja 2016 r. (z wyjątkiem § 2 oraz § 29 ust. 1 pkt 4 i ust. 3, które wchodzą w życie z dniem uzyskania przez KDPW akredytacji GLEIF):

Uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 311/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu rejestrowania oraz utrzymywania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodów identyfikujących podmioty prawne
zakres zmian w Regulaminie
Ostatnia aktualizacja:24-06-2019 Do góry