Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych na wniosek emitenta obsługuje następujące operacje na papierach wartościowych:

W 2013 r. wprowadzone zostały zmiany obejmujące następujące zdarzenia korporacyjne zaliczane, zgodnie ze standardami Corporate Actions Joint Working Group przy ECSDA do obowiązkowych reorganizacji (mandatory reorganisations):
  • Asymilacja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN,
  • Konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN,
  • Podział papierów wartościowych (split),
  • Zmiana wartości nominalnej papierów wartościowych.

Komunikacja pomiędzy KDPW a uczestnikami oparta jest na wymianie informacji w formie wystandaryzowanych komunikatów elektronicznych zgodnych z normą ISO20022.

Informacje niezbędne do dostosowania Państwa systemów informatycznych do odbioru komunikatów znajdują się w zakładce Narzędzia IT
Ostatnia aktualizacja:25-07-2022 Do góry