Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Krajowy Depozyt kontynuuje prace mające na celu standaryzację obsługi zdarzeń korporacyjnych, w tym implementację wymiany informacji w oparciu o normę ISO 20022. Zmiany, które zostały wdrożone w ramach jesiennego okna wdrożeniowego - 28-29 września 2019 r., obejmują następujące procesy: 
  • częściowy, obligatoryjny wykup dłużnych papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych) na żądanie emitenta - kod zdarzenia: PCAL,
  • częściową spłatę wartości nominalnej (obligacji, listów zastawnych) realizowaną na żądanie emitenta - kod zdarzenia: PCAL,
  • częściowy, dobrowolny wykup dłużnych papierów wartościowych (obligacji, listów zastawnych) - kod zdarzenia: BIDS,
  • wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych - kod zdarzenia: BIDS,
  • umorzenie certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją funduszu inwestycyjnego - kod zdarzenia: LIQU,
  • wypłatę dywidendy z opcją wyboru pożytków, realizowaną w ramach dwóch zdarzeń - kody zdarzeń: DVOP i RHDI.

Mając na uwadze zróżnicowany sposób obsługi procesów wypłaty świadczeń z papierów wynikający z odmiennych zasad opodatkowania i rozliczania podatku CIT w zależności od typu papieru i daty jego emisji, w materiałach opisujących zasady wymiany komunikatów dotyczące dłużnych p.w. dokonano podziału procesów realizacji świadczeń, wyodrębniające specyfikę wymiany komunikatów w ramach obsługi:

  • obligacji i listów zastawnych emitentów krajowych innych niż Skarb Państwa, emitowanych do dnia 31 grudnia 2014 r. 
  • obligacji i listów zastawnych emitentów krajowych, emitowanych od dnia 1 stycznia 2015 r. oraz obligacji Skarbu Państwa.


Dla zdarzenia wypłaty dywidendy z opcją wyboru pożytków (RHDI i DVOP) wykorzystywanego obecnie dla wypłaty świadczeń spółek zagranicznych przyjęto założenie, że obsługa zdarzenia będzie ograniczona do fazy informowania o wypłacie w zdarzeniu DVOP oraz dystrybucji praw związanych ze zdarzeniem RHDI.


Informacje niezbędne do dostosowania systemów informatycznych do odbioru w/w/ komunikatów znajdują się w zakładce
Narzędzia IT
Ostatnia aktualizacja:30-09-2019 Do góry