Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obligatoryjny wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta

W nawiązaniu do wdrożonych w dniu 30 września 2019 r. zmian w ramach standaryzacji obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz zmian związanych z rejestracją niepublicznych certyfikatów inwestycyjnych, które weszły w życie 1 lipca 2019 r., uprzejmie informujemy, że została zgłoszona do KDPW potrzeba obsługi zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta.
W związku z powyższym, kontynuując prace mające na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług dla emitentów papierów wartościowych oraz stosowanie komunikatów opartych o normę ISO 20022, informujemy, że rozpoczęte zostały prace nad obsługą ww. zdarzenia wykupu certyfikatów inwestycyjnych (kod zdarzenia PCAL).
Obligatoryjny częściowy wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie emitenta będzie realizowany analogicznie do wykupu obligatoryjnego papierów dłużnych, w zakresie którego wdrożenie nastąpiło 30 września 2019 r. Standardowa obsługa tego rodzaju operacji oznacza, że uczestnicy bezpośredni będą zobowiązani do przesłania instrukcji ze stanami posiadania odrębnie dla każdego prowadzonego przez uczestnika rachunku papierów wartościowych albo rachunku zbiorczego, zgodnie ze stanem na „dzień referencyjny” wskazany w zdarzeniu. Na podstawie przesłanych przez uczestników bezpośrednich informacji Krajowy Depozyt będzie dokonywał ustalenia liczby certyfikatów inwestycyjnych, które mają zostać przedterminowo wykupione przez emitenta z każdego rachunku papierów wartościowych i z każdego rachunku zbiorczego. Certyfikaty inwestycyjne przeznaczone do wykupu będą blokowane na kontach uczestników o statusie BLCA. W przypadku braku instrukcji od uczestnika Krajowy Depozyt ustali liczbę certyfikatów inwestycyjnych do wykupu w oparciu o stany kont prowadzonych dla tego uczestnika bezpośrednio na „dzień referencyjny”.

Zasady wymiany komunikatów dla zdarzenia obligatoryjnego częściowego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (PCAL)
Ostatnia aktualizacja:16-03-2020 Do góry