Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Uruchomienie usługi eVoting

Krajowy Depozyt prowadzi prace związane z wdrożeniem nowej usługi, polegającej na umożliwieniu obsługi głosowania na walnym zgromadzeniu z użyciem środków komunikacji elektronicznej (usługa eVoting).

eVoting jest pierwszą z usług, jaką Krajowy Depozyt udostępni w ramach Platformy Blockchain dla Rynku Kapitałowego 30 września 2019 r. Funkcjonalność głosowania na walnym zgromadzeniu z wykorzystaniem usługi eVoting będzie rozwiązaniem opcjonalnym dla emitenta, z której będzie mógł skorzystać w ramach udostępnianej przez Krajowy Depozyt aplikacji internetowej wykorzystywanej do komunikacji z KDPW w zakresie udostępniania emitentom wykazu uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela. Jednocześnie, aplikacja udostępniana emitentowi będzie powiązana z aplikacją dla osób uprawnionych uwierzytelnianych w systemie poprzez rejestrację uprawnień z wystawionych przez uczestników KDPW imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Uwierzytelnienie uprawnionego w systemie będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych w wykazie osób uprawnionych przekaże dodatkowo informację o typie uprawnionego (uprawniony będący osobą fizyczną lub uprawniony niebędący osobą fizyczną), a także informację o adresie poczty elektronicznej uprawnionego.

zmiany w obszarze sporządzania wykazu uprawnionych do udziału w WZ  w związku z planowanym uruchomieniem usługi eVoting
Ostatnia aktualizacja:10-09-2019 Do góry