Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa niepublicznych papierów wartościowych

Nowe zasady rejestracji niepublicznych papierów wartościowych
1 lipca br. weszły w życie przepisy dotyczące zasad rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. Wprowadzają one m.in. obowiązek rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Na potrzeby nowego rozwiązania KDPW stworzył aplikację internetową, dzięki której rejestracja nastąpi w ciągu 24 godzin.
więcej informacji

Przewodnik dla emitentów niepublicznych papierów wartościowych
Pierwszym krokiem do zarejestrowania niepublicznej emisji obligacji, listów zastawnych, czy certyfikatów inwestycyjnych jest uzyskanie statusu uczestnika KDPW.
więcej informacji

Obniżka opłat
Do końca 2019 roku KDPW obniżył opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej za pośrednictwem agenta emisji oraz opłaty naliczane z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo wykupu dłużnych papierów wartościowych, realizowanej z udziałem agenta płatniczego. Obniżką są objęci uczestnicy, którzy umożliwiają przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur elektronicznych.
więcej informacji

Agent emisji i agent płatniczy
Agent emisji oraz agent płatniczy są szczególnymi typami uczestnictwa w KDPW, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów będących już uczestnikami bezpośrednimi Krajowego Depozytu. Pierwszy z nich odpowiada za rejestrację papierów wartościowych w KDPW w imieniu emitenta. Drugi – pośredniczy w operacjach związanych z obsługą świadczeń i wykupem obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych.
więcej informacji

Rejestr zobowiązań emitentów
Publiczna baza danych zawierająca informacje o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych dostępna jest na stronie internetowej rze.info
więcej informacji
Ostatnia aktualizacja:03-12-2019 Do góry