Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Obsługa niepublicznych papierów wartościowych

Przekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW
Emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji tych instrumentów wyemitowanych przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie internetowej KDPW została udostępniona dedykowana aplikacja Zobowiązania Emitentów (ZE).
więcej informacji

Zasady rejestracji niepublicznych papierów wartościowych

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące zasad rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. Wprowadziły one m.in. obowiązek rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Na potrzeby tego rozwiązania KDPW stworzył aplikację internetową, dzięki której rejestracja następuje w ciągu 24 godzin.
więcej informacji

Przewodnik dla emitentów niepublicznych papierów wartościowych
Pierwszym krokiem do zarejestrowania niepublicznej emisji obligacji, listów zastawnych, czy certyfikatów inwestycyjnych jest uzyskanie statusu uczestnika KDPW.
więcej informacji

Agent emisji i agent płatniczy
Agent emisji oraz agent płatniczy są szczególnymi typami uczestnictwa w KDPW, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów będących już uczestnikami bezpośrednimi Krajowego Depozytu. Pierwszy z nich odpowiada za rejestrację papierów wartościowych w KDPW w imieniu emitenta. Drugi – pośredniczy w operacjach związanych z obsługą świadczeń i wykupem obligacji, listów zastawnych lub certyfikatów inwestycyjnych.
więcej informacji

Rejestr zobowiązań emitentów
Publiczna baza danych zawierająca informacje o bieżącym zadłużeniu emitentów z tytułu zobowiązań wynikających z wyemitowanych przez nich obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych dostępna jest na stronie internetowej rze.info
więcej informacji
Ostatnia aktualizacja:02-01-2020 Do góry