Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze


W związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych (zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku), w Krajowym Depozycie prowadzony jest projekt mający na celu implementację nowych funkcji, które zostały wyznaczone KDPW, jak również dostosowanie do nowych warunków legislacyjnych w procesach obecnie realizowanych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy znacząca część zmian weszła w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 

Zmiany wprowadzą obligatoryjną dematerializację oraz rejestrację w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym w szczególności przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., obligacji, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych. Drugi obszar funkcjonalny wynikający z ww. zmian legislacyjnych i wpływający na działalność KDPW, to gromadzenie danych i udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).

W ramach prowadzonego projektu przygotowano nowe rozwiązania w obszarze procesów związanych z rejestrowaniem i obsługą niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym oraz w obszarze raportowania o emisjach zarejestrowanych poza systemem depozytowym i publikacji stosownych danych w serwisie internetowym KDPW. Nowe rozwiązania projektowane zostały z zastosowaniem zasady Straight through processing (STP).

Zagadnienie regulacyjne związane z dostosowaniem zasad funkcjonowania systemu depozytowego do wchodzących z dniem 1 lipca 2019 r. zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku
Proces rejestracji papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji
Obsługa wypłat świadczeń pieniężnych z wykorzystaniem funkcji agenta płatniczego
Przekazywanie danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów

Kontakt:
W sprawach związanych z przekazywaniem danych umożliwiających KDPW publikację informacji o zadłużeniu emitentów  prosimy o kontakt na adres: rze@kdpw.pl lub pod numer telefonu: 22 357 95 35.

Prezentacje ze spotkań:
Obsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW - prezentacja ze spotkania informacyjnego dla uczestników KDPW w dniu 23 maja 2019 r.
Obsługa niepublicznych papierów wartościowych w systemie depozytowym KDPW - prezentacja z seminarium dyskusyjnego z TFI w dniu 21 maja 2019 r.
Zmiany w zakresie obsługi niepublicznych papierów wartościowych - prezentacja ze spotkania w dniu 24.01.2019 r.
Ostatnia aktualizacja:18-12-2019 Do góry