Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Portal danych KDPW

W dniu 3 lutego 2021 r. KDPW uruchomił nowy serwis do prezentacji danych statystycznych i referencyjnych – Portal danych KDPW – https://data.kdpw.pl

Na Portalu danych dostępny jest zestaw raportów dotyczących systemu rozrachunku i rozliczeń, danych pochodzących z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR oraz inne dane związane z usługami świadczonymi przez Grupę KDPW.
W pierwszym etapie w Portalu danych zamieszczone zostały następujące raporty:
  • Liczba i wartość operacji zaewidencjonowanych (instrukcji rozrachunkowych) w KDPW.
  • Liczba uczestników KDPW (CSD) w podziale na rodzaj działalności.
  • Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW w podziale na grupę instrumentu.
  • Lista instrumentów finansowych zarejestrowanych lub nadanych w KDPW.
  • Liczba i wartość transakcji rozliczonych w KDPW_CCP (rynek zorganizowany).
  • Lista instrumentów pochodnych zarejestrowanych w KDPW_CCP.
  • Liczba uczestników rozliczających i nierozliczających KDPW_CCP.

Uzyskanie dostępu do danych wymaga jedynie zalogowania przez konto dostępowe, złożenia elektronicznego wniosku o możliwość bezpłatnego pobrania danych oraz wyrażenia zgody na treść Zasad bezpłatnego udostępniania danych przez KDPW.

Pakiet danych dostępnych po zalogowaniu do Portalu danych jest tożsamy z danymi prezentowanymi przed 3 lutego 2021 r. za pośrednictwem aplikacji Nowe statystyki kdpw_stream dostępnej pod adresem https://online.kdpw.pl/csd/spds/index.html
3 lutego 2021 r. aplikacja Nowe statystyki kdpw_stream zastąpiona została przez Portal danych.

Portal danych KDPW jest objęty jednolitym systemem dostępowym Grupy KDPW, który pozwala, w ramach posiadanych upoważnień, korzystać również z innych usług KDPW oraz KDPW_CCP włączonych do tego systemu. Oznacza to, że logowanie do Portalu danych będzie realizowane za pośrednictwem tych samych kont dostępowych, które wykorzystywane były do uwierzytelniania do aplikacji Nowe statystyki kdpw_stream. Ci z Państwa, którzy już takie konta posiadają mogą z nich korzystać i nie muszą zakładać nowych kont dostępowych. Pozostali użytkownicy Portalu danych będą proszeni o założenie konta.

Jednocześnie informujemy, że do 10 stycznia 2022 r. przedłużyliśmy działanie serwisu Statystyki kdpw_stream działającego w oparciu o login do strony www.kdpw.pl dostępnego pod adresem: https://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/statystyki/Strony/default.aspx
W serwisie tym udostępniamy pakiet raportów, które docelowo (po 10 stycznia 2022 r.) udostępniać będziemy za pośrednictwem Portalu danych odpłatnie.

Szczegóły dotyczące zakresu informacyjnego serwisu płatnego, specyfikacji technicznej, warunków świadczenia usługi oraz dokładnego terminu jej uruchomienia zostały udostępnione w naszym piśmie z 15 lipca 2021 r. i piśmie z 24 września 2021 r.


Harmonogram rozwoju Portalu danych

Kontakt:
data@kdpw.pl
T: 22 537 95 73
Ostatnia aktualizacja:28-09-2021 Do góry