Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Opłaty

Opłaty stosowane w związku z usługą negocjowanych pożyczek papierów wartościowych określone zostały w Tabeli opłat, stanowiącej załącznik do Regulaminu KDPW.

Konstrukcja opłat stosowanych w związku z funkcjonowaniem systemu pożyczek negocjowanych odzwierciedla charakter pożyczki negocjowanej, która - w odróżnieniu od pożyczki automatycznej - nie pełni funkcji pożyczki „ostatniej instancji”.

 • Wynagrodzenie należne pożyczkodawcy nie jest naliczane według stałej stawki określonej w Tabeli opłat KDPW, jest natomiast ustalane indywidualnie dla każdej umowy pożyczki przez strony umowy.
  W ten sposób zapewniona jest podstawa różnicowania warunków umowy pożyczki w zakresie wynagrodzenia dla pożyczkodawcy, ze względu na takie czynniki jak aktualna płynność czy zmienność cen papierów wartościowych będących przedmiotem pożyczki. Stawka wynagrodzenia dla pożyczkodawcy jest wyrażana jako procentowa stawka roczna. Podstawą do naliczenia wynagrodzenia jest aktualna wartość przedmiotu pożyczki obowiązująca w danym dniu kalendarzowym.
 • Odsetki na rzecz pożyczkobiorcy, który przekazał pożyczkodawcy zabezpieczenie umowne w środkach pieniężnych, naliczane są według obowiązującej w danym dniu stawki POLONIA. Podstawą do naliczenia odsetek jest aktualna wartość przedmiotu pożyczki obowiązująca w danym dniu kalendarzowym.

Zasadniczymi opłatami na rzecz Krajowego Depozytu za czynności związane z obsługą pożyczek zawieranych w ramach systemu pożyczek negocjowanych są:
 • Opłata za zarejestrowanie zawartej umowy pożyczki oraz
 • Opłata z tytułu naliczenia odsetek lub wynagrodzenia.

Opłaty dyscyplinujące:
 • Opłata pobierana z tytułu odstąpienia przez jedną ze stron od umowy pożyczki.
 • Funkcję dyscyplinującą pełni również opłata stosowana w sytuacji, gdy pożyczkobiorca naruszy zobowiązanie do wniesienia wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy lub gdy pożyczkodawca naruszy zobowiązanie do wniesienia odsetek na rzecz pożyczkobiorcy.
 • Podobną rolę pełni opłata za niedokonanie we właściwym terminie zwrotu pożyczki zawartej w systemie pożyczek negocjowanych lub zwrotu zabezpieczenia umownego takiej pożyczki.
  Ostatnia aktualizacja:30-09-2014 Do góry