Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

W celu poprawy płynności rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych, KDPW we współpracy z KDPW_CCP organizuje system negocjowanych pożyczek papierów wartościowych. Usługa negocjowanych pożyczek papierów wartościowych stanowi ważne uzupełnienie funkcjonującego w KDPW systemu pożyczek automatycznych, zapewniając wyższą, niż pożyczki automatyczne, elastyczność w zakresie kształtowania przez strony warunków zawieranych przez nie umów pożyczek.

Rolą Krajowego Depozytu jest kojarzenie podmiotów zainteresowanych zawieraniem umów takich pożyczek oraz prowadzenie związanych z nimi rozrachunków. Natomiast zadaniem KDPW_CCP jest dokonywanie rozliczeń umów pożyczek oraz organizowanie systemu zabezpieczenia tych rozliczeń, włączając w to gwarantowanie zwrotu papierów wartościowych przez pożyczkobiorcę oraz zwrotu zabezpieczenia umownego tych pożyczek przez pożyczkodawcę, własnym majątkiem przez KDPW_CCP.


{Title}
{Description}
Ostatnia aktualizacja:02-03-2020 Do góry