Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości

Hold-release

Mechanizm "hold-release" usprawnia proces zestawiania instrukcji rozrachunku, umożliwia wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków i kierowanie instrukcji do rozrachunku, gdy te środki są już zapewnione. 
„Hold-release” jest technicznym instrumentem mającym na celu: 
  • umożliwienia jak najwcześniejszego zestawiania instrukcji rozliczeniowych, 
  • stosowania jednej instrukcji w celu zestawienia i ostatecznego rozrachunku, 
  • rozdzielenia procesu zestawiania instrukcji od procesu weryfikacji dostępności środków pieniężnych i papierów wartościowych niezbędnych do rozrachunku.

"Hold-release” jest realizowany poprzez nadawanie zestawionym instrukcjom rozrachunku statusu: 
  • „Hold” (Wstrzymaj) – w celu wstrzymania rozrachunku transakcji, której dotyczy instrukcja. Wstrzymany powinien być przede wszystkim rozrachunek tych transakcji, dla których nie ma pewności co do pokrycia w papierach wartościowych lub środkach pieniężnych.
  • „Release” (Realizuj) – w celu realizacji rozrachunku transakcji.

Stosowanie „hold-release” jest możliwe:
  • W systemie RTGS granicznym punktem, do którego można wstrzymywać lub zwalniać instrukcje w systemie RTGS jest moment skierowania instrukcji do rozrachunku w systemie RTGS
  • W systemie MB, granicznym punktem do którego można zwolnić instrukcje rozrachunku jest początek sesji rozrachunkowej.
  • Uczestnicy każdorazowo są informowani o zmianie statusu instrukcji w związku z przesłaniem przez siebie lub kontrpartnera instrukcji modyfikującej.

"Hold-release” daje możliwość wstrzymywania i zwalniania instrukcji skierowanych do RTGS oraz możliwość przejścia ze stanu „Hold” na „ Release” w przypadku instrukcji skierowanych do systemu wielosesyjnego. Funkcjonalność ta ma zastosowanie tylko w przypadku instrukcji rozrachunku podlegających procesowi zestawiania.
Ostatnia aktualizacja:31-12-2015 Do góry