Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Transakcje złożone

Pojęcie transakcji złożonej rozszerza pojęcie transakcji o możliwość wykonywania dowolnej liczby przesunięć papierów i pieniędzy pomiędzy kontami jednocześnie lub w zdefiniowanej kolejności.
Transakcje składowe transakcji złożonej są rozrachowywane w kolejności określanej przez uczestników za pomocą pól: rodzaj relacji i identyfikator transakcji zależnej. Rodzaje relacji to:
 • BEFO – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić przed dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
 • AFTE – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić po dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej,
 • WITH – rozrachunek danej transakcji składowej ma nastąpić jednocześnie z dokonaniem rozrachunku innej transakcji składowej.
W instrukcjach rozrachunku znajduje się sekcja umożliwiająca określenie przez każdą ze stron transakcji następujących atrybutów transakcji złożonej:
 • Identyfikator transakcji złożonej
 • Rodzaj transakcji złożonej:
  • deklarowana jednostronnie (UNIL)
  • deklarowana dwustronnie (BILA)
  • deklarowana przez KDPW (KDPW)
 •  Wielkość transakcji złożonej (liczba instrukcji składowych)
 • Numer transakcji składowej
 • Relacja ze wskazana transakcja zależną
 • Identyfikator transakcji zależnej

Regulacje:
Zasady przeprowadzania rozrachunku transakcji składowych zostały opisane w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł trzeci, Dział 1, §50)

Narzędzia IT:
Transakcje złożone w systemie kdpw_stream są realizowane po przesłaniu poprawnego komunikatu sese.ins.001.03 z wypełnioną sekcją, dotyczącą transakcji złożonych „ComplexTradeDetails”.
Pola obowiązkowe :
 • Identyfikator transakcji złożonej,
 • Numer transakcji składowej, 
 • Wielkość transakcji złożonej, 
 • Rodzaj transakcji złożonej.
Pola opcjonalne:
 • rodzaj relacji (WITH,BEFO,AFTE) – jeśli rodzaj relacji nie zostanie podany, to zostanie uzupełniony wartością domyślną WITH
 • identyfikator transakcji zależnej – dla dokumentów podlegających zestawianiu może być tu podany zarówno identyfikator zestawionej instrukcji rozliczeniowej, jak i instytucji źródłowej.
Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry