Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

O usłudze

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje usługi rozrachunku transakcji warunkowych w następującym zakresie:
 • usługa tri-party repo,
 • transakcje repo lub transakcje sell/buy-back realizowane na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku – rozrachunek otwarcia i zamknięcia repo na podstawie niezależnych instrukcji przesyłanych przez uczestników.

Tri-party repo – rozrachunki transakcji repo w połączeniu z monitorowaniem i zarządzaniem wartością papierów wartościowych przewłaszczonych pomiędzy stronami jako zabezpieczenie
Mając na uwadze wspomaganie długoterminowych transakcji repo oferowana jest usługa tri-party repo. 
Rolą KDPW jest  wykonywanie wszystkich zadań wynikających z prowadzenia kompleksowego systemu rozrachunku oraz monitoringu zabezpieczeń dla transakcji repo tj.:
 •  przyjmowanie instrukcji repo,
 • dobór zabezpieczeń do transakcji repo,
 • aktualizacja zabezpieczeń, tj. wyliczanie i inicjowanie transferów zabezpieczenia,
 • raportowanie stronom repo informacji o wymaganym zabezpieczeniu,
 • obsługa zamknięcia repo w wyznaczonej dacie i z uwzględnieniem stopy repo,
 • obsługa operacji na papierach wartościowych stanowiących zabezpieczenie – zmiany w rejestrze zabezpieczeń,
 • obsługa rekompensat związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych z papierów stanowiących zabezpieczenia.

{Title}
{Description}


W ramach usługi tri-party repo oferowane są w systemie kdpw_stream nowe rozwiązania, nie stosowane dotychczas w związku z obsługą transakcji repo:
 • inicjowanie transakcji repo poprzez wskazanie kwoty pożyczki, możliwego zabezpieczenia (niekoniecznie jako jednego konkretnego kodu ISIN dla papieru wartościowego) oraz parametrów repo
 • możliwość zabezpieczania repo wieloma papierami wartościowymi - kodami ISIN (tzw. koszyk zabezpieczeń),
 • codzienna aktualizacja – dot. zabezpieczenia, jak również wartości umowy repo,
 • uzupełnianie zabezpieczenia – jako podstawowe przyjmuje się zabezpieczenie w papierach wartościowych, natomiast gotówka wykorzystywana jako rozwiązanie „awaryjne”,
 • obsługa zdarzeń korporacyjnych – rekompensata przekazywana dawcy zabezpieczenia w dniu płatności,
 • obsługa operacji na papierach wartościowych – dokonywanie zmian w rejestrze repo na papierach stanowiących zabezpieczenie repo.

Zabezpieczenia transakcji tri-party repo (w zakładce "Zabezpieczenia w papierach") 


Transakcje repo i sell/buy-back realizowane na podstawie zgodnych zleceń rozrachunku
Po konsultacjach w ramach prac krajowej grupy S&R NMPG zaimplementowano w systemie kdpw_stream nową, uproszczoną obsługę transakcji repo i buy sell back, polegającą na traktowaniu operacji otwarcia i zamknięcia jak dwóch niezależnych operacji (bez generowania transakcji zamykającej na poziomie systemu KDPW). KDPW wprowadził uproszczony model rozrachunku transakcji warunkowych, pozostawiając jednak konieczność oznaczania ww. operacji jako transakcje repo i buy-sell back repo, ze wskazaniem fazy operacji (otwarcie/zamknięcie). W tym celu zostały wprowadzone odrębne oznaczenia kodowe do definiowania tego rodzaju transakcji.

Instrukcja otwierająca powinna wskazywać planowaną datę rozrachunku transakcji zamykającej, przy czym:
 • informacja podawana o ile taka data została uzgodniona,
 • data ta ma charakter informacyjny – nie służy do generowania instrukcji zamykającej,
 • data zamknięcia transakcji warunkowej będzie podlegać zestawianiu – zgodność dat w przypadku wskazana przez obie strony rozrachunku. Zakłada się możliwość braku wskazania tej daty: dwustronnie (tzw. open repo) lub jednostronnie (jako datę przyjmuje się wartość wskazaną przez kontrahenta),
 • podawanie planowane daty transakcji zamykającej wymagane ze względu na odmienne traktowanie transakcji warunkowych w zakresie operacji buy-in (zgodnie z regulacjami CSDR odstępuje się od realizacji operacji buy-in w przypadku, gdy transakcja zamykająca jest planowana do rozrachunku w terminie 30 dni od otwarcia).

W ramach obsługi transakcji repo wprowadzono dodatkową funkcjonalność umożliwiającą w trakcie trwania transakcji warunkowej repo dokonywanie pomiędzy stronami rozrachunku transferu papierów wartościowych, wynikającego z aktualizacji zabezpieczeń dokonanej pomiędzy stronami transakcji. Taka funkcjonalność będzie realizowana analogicznie jak transakcje otwierające i zamykające, tj. po zestawieniu odpowiednio zgodnych instrukcji przekazywanych przez strony rozrachunku dla transakcji zawieranych bilateralnie pomiędzy uczestnikami KDPW oraz bez zestawiania dla transakcji pomiędzy bankami a NBP. W celu obsługi takich transferów ustanowiono dedykowane do tych operacji oznaczenia kodowe.

 

Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry