Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Rozrachunek pieniężnyW ramach obsługi procesu rozrachunku transakcji i innych operacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wykonuje rozrachunek pieniężny.
KDPW nie prowadzi rachunków pieniężnych, natomiast na podstawie odpowiednich umów z wybranymi bankami dokonuje obsługi rozrachunku pieniężnego w tzw. Bankach rozliczeniowych. Zgodnie z zalecanymi standardami międzynarodowymi, rozrachunek pieniężny powinien być wykonywany w pieniądzu banku centralnego.

Banki rozliczeniowe obsługujące KDPW: 
 • PLN, EUR – Narodowy Bank Polski;
  • dostęp KDPW do systemu SORBNET2 (rozrachunek w PLN) i systemu TARGET2 (rozrachunek w EUR); 
 • Pozostałe waluty – ING Bank Śląski S.A.

Uczestnik KDPW wskazuje dla rozrachunków obsługiwanych przez KDPW rachunek prowadzony w banku rozliczeniowym – własny lub tzw. Płatnika:
 • Bank – Płatnik w PLN: bank posiadający status uczestnika KDPW oraz posiadający rachunek pieniężny w systemie SORBNET2;
 • Bank – Płatnik w EUR: bank posiadający rachunek pieniężny w systemie TARGET2;
 • Pozostałe waluty – rozrachunek na podstawie umowy zawartej pomiędzy KDPW i bankiem komercyjnym.

W ramach zarządzania ryzykiem płatnik ma możliwość zgłoszenia limitu płatności w stosunku do uczestnika KDPW, dla którego pełni funkcję płatnika. Podobną możliwość ma uczestnik pełniący funkcję reprezentanta dla podmiotu niebędącego uczestnikiem i rozliczanego przez KDPW_CCP.
Uczestnik może wskazać dwa lub więcej rachunków bankowych prowadzonych w banku rozliczeniowym dla różnych płatników, poprzez które mają być realizowane płatności, dokonywane przez niego lub na jego rzecz, oznaczając jednocześnie jeden z tych rachunków, jako rachunek podstawowy (domyślny).

Regulacje
Informacje, dotyczące obsługi rozrachunków pieniężnych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych znajdują się w:
 • Regulaminie KDPW (Rozdział IV § 48 – 49a) 
 • Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (Tytuł Trzeci Dział 1 § 45, 56, 59 - 60)
 • Uchwale nr 1000/11 Zarządu KDPW S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn.zm.) w sprawie realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych

 

Narzędzia IT
Komunikaty informacyjne związane z wykonywanymi przez KDPW rozrachunkami pieniężnymi: 
 • camt.pmt.001.02 - Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych 
 • camt.smt.001.03 - Salda rozliczeń pieniężnych

Struktury komunikatów dostępne są w zakładce: kdpw_stream/wymogi dla uczestników
 
Ostatnia aktualizacja:20-04-2017 Do góry