Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Systemy rozrachunku

W ramach obsługi procesu rozrachunku transakcji i innych operacji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje dokonywanie rozrachunku w ramach dwóch systemów: 
 • system wielosesyjny - sesje rozrachunkowe realizowane według harmonogramu dnia księgowego oraz sesje techniczne
 • system rozrachunków w czasie rzeczywistym (RTGS) – księgowanie możliwe w trybie on-line; dostępność systemu w godzinach określonych w harmonogramie dnia księgowego dla systemu RTGS


Rodzaje operacji księgowanych w poszczególnych systemach rozrachunku zostały
zdefiniowane w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Uczestnik może wskazać system rozrachunku w instrukcji rozrachunku. W przypadku braku wskazania systemu rozrachunku w instrukcji rozrachunku, stosuje się system domyślny:
 • Operacje DvP – system wielosesyjny 
 • Operacje FoP – system RTGS

Rozrachunek operacji DvP dokonywany jest w oparciu o model rozrachunku:
 • system wielosesyjny – BIS model II 
  • rozrachunek w papierach wartościowych na zasadzie brutto* 
  • rozrachunek pieniężny na zasadzie netto
 • system RTGS – BIS model I – rozrachunek 
  • rozrachunek w papierach wartościowych na zasadzie brutto 
  • rozrachunek pieniężny na zasadzie brutto
*w instrukcjach rozrachunku przekazanych przez KDPW_CCP może mieć zastosowanie netting w papierach wartościowych

Harmonogram dnia księgowego w systemie wielosesyjnym i w systemie RTGS określony jest w załączniku nr 2 do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.
Zarząd KDPW może określić dni, w których obowiązuje niestandardowy harmonogram dnia księgowego
uchwała wykonawcza do Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

Terminy przeprowadzania rozrachunku:
 • zasada ogólna T+2 - obejmuje transakcje zawierane na rynku regulowanym giełdowym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO), zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń
 • transakcje pakietowe – zgodnie z ustaleniami stron rozrachunku (T+n)
 •  transakcje BISO - zgodnie z ustaleniami stron rozrachunku (T+n)
 •  publiczna subskrypcja – zgodnie z ustaleniami spółki prowadzącej rynek, w porozumieniu z emitentem
 • przetargi obligacji SP – zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawę emisji 
 • Przymusowy wykup akcji – w dniu wykupu określonym przez podmiot pośredniczący 
 • Transakcje poza obrotem zorganizowanym - zgodnie z ustaleniami stron rozrachunku (T+n)
Dostarczanie i zestawianie instrukcji rozrachunku odbywa się w godzinach 6:00 – 21:00
Ostatnia aktualizacja:14-01-2016 Do góry