Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dostosowanie procesu sprawozdawczości miesięcznej z SPW

17 czerwca 2020 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (dalej: rozporządzenie).
Link do rozporządzenia

Wprowadziło ono kilka zmian w treści sprawozdań miesięcznych sporządzanych i przesyłanych przez zobowiązane podmioty do Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, polegających na dodaniu nowej grupy inwestorów w ramach rezydentów, usunięciu części obecnego sprawozdania dotyczącej inwestorów z sektora finansów publicznych (obowiązująca tabela 1.8 Załącznika nr 1 do rozporządzenia), a także dostosowaniu terminologii sprawozdań do terminologii ESA2010.
Zmiany zaczęły obowiązywać od sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc wrzesień 2020 r. i wymagały dostosowania struktur sprawozdań miesięcznych dostarczanych przez Uczestników KDPW do Krajowego Depozytu oraz struktur zagregowanych sprawozdań miesięcznych sporządzanych i przekazywanych przez Krajowy Depozyt do MF i NBP, a także z dostosowania systemów obsługujących te sprawozdania.

Obowiązująca już nowa wersja struktury komunikatu, która nosi nazwę semt.tr1.001.04 wraz z nową wersją struktury komunikatu statusowego semt.tr2.001.04 dostępna jest w zakładce kdpw_stream / Wymogi dla uczestników / Komunikaty xml

Do końca września prowadzone były testy z udziałem Uczestników KDPW.
Od 1 października 2020 r. Uczestnicy KDPW prowadzący rachunki papierów wartościowych przekazują sprawozdania miesięczne w zmienionej strukturze tj. komunikatem semt.tr1.001.04.

Ostatnia aktualizacja:08-10-2020 Do góry