Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Dostosowanie procesu sprawozdawczości miesięcznej z SPW

W 2020 roku ma wejść w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa (dalej: rozporządzenie).

Wprowadza ono kilka zmian w treści sprawozdań miesięcznych sporządzanych i przesyłanych przez zobowiązane podmioty do Ministerstwa Finansów i Narodowego Banku Polskiego, polegających na dodaniu nowej grupy inwestorów w ramach rezydentów, usunięciu części obecnego sprawozdania dotyczącej inwestorów z sektora finansów publicznych (obowiązująca tabela 1.8 Załącznika nr 1 do rozporządzenia), a także dostosowaniu terminologii sprawozdań do terminologii ESA2010.
Zmiany mają obowiązywać od sprawozdań miesięcznych sporządzanych za miesiąc wrzesień 2020 r. i wiążą się z koniecznością dostosowania struktur sprawozdań miesięcznych dostarczanych przez Uczestników KDPW do Krajowego Depozytu oraz struktur zagregowanych sprawozdań miesięcznych sporządzanych i przekazywanych przez Krajowy Depozyt do MF i NBP, a także z dostosowaniem systemów obsługujących te sprawozdania.

W związku z koniecznością rozpoczęcia procesu implementacji wyżej opisanych prac dostosowawczych, Krajowy Depozyt przygotował i w trybie roboczym udostępnia dostosowaną do ww. zmian nową wersję struktury komunikatu, która nosi nazwę semt.tr1.001.04 wraz z nową wersją struktury komunikatu statusowego semt.tr2.001.04.
Obie dostępne są w zakładce kdpw_stream / planowane zmiany

Od września 2020 r. planowane są testy z udziałem Uczestników KDPW.

Korespondencja

Ostatnia aktualizacja:05-05-2020 Do góry