Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Informacja dla podmiotów posiadających zezwolenie KNF na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych

3 lipca 2019 r. wchodzą w życie zmiany ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, która nakłada na podmioty wymienione w art. 32 ust. 2 ww. ustawy, czyli podmioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nowe obowiązki w zakresie ochrony inwestorów.

Procedura przystąpienia do systemu rekompensat dla podmiotów posiadających zezwolenie KNF
na dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
 lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
 


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem sr@kdpw.pl lub numerem telefonu (22) 537-95-99.
Ostatnia aktualizacja:28-06-2019 Do góry