Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę

Korespondencja

20 czerwca 2017 r. 
DO/ZW/925/2017 - informacja o testach i terminie udostęnienia nowej usługi - zabezpieczenia bilateralne w papierach wartościowych

14 czerwca 2017 r.
 
BD/ZW/769/2017 - informacja o wejściu w życie z dniem 28 czerwca 2017 r. zmian Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wprowadzających zmiany zasad obsługi przez Krajowy Depozyt blokady papierów wartościowych dokonanej na koncie ewidencyjnym uczestnika prowadzonym w Krajowym Depozycie, w związku z ustanowieniem przez niego na rzecz innego uczestnika bezpośredniego zabezpieczenia finansowego na zablokowanych papierach wartościowych
Zmiany zostały przyjęte uchwałą Rady Nadzorczej KDPW S.A. Nr 22/631/16 z dnia 7 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą Nr 3/640/17 z dnia 14 lutego 2017 r.
Z dniem 28 czerwca 2017 r. wejdą w życie również zmiany do Szczegółowych Zasad Dzaiłania KDPW i Procedur Ewidencyjnych przyjęte uchwałą Zarządu KDPW S.A. nr 380/17 z dnia 14 czerwca 2017 r.

26 października 2016 r. 
Prezentacje ze spotkania w dniu 26 października 2016 r.:
Prezentacja KDPW
Prezentacja Dentons i Areto

10 października 2016 r.
 
DO/ZW/1530/2016 - informacja o aktualnym stanie prac w zakresie usługi KDPW wspomagającej ustanawianie zabezpieczeń w papierach wartościowych dla transakcji na instrumentach pochodnych, które nie są rozliczane przez izby rozliczeniowe CCP oraz zaproszenie na spotkanie
Ustanawianie zabezpieczeń w papierach wartościowych z wykorzystaniem systemu ewidencyjnego KDPW - koncepcja założeń

13 lipca 2016 r. 
SCP/ZW/10/2016 - opis koncepcji ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych, realizowanej z wykorzystaniem systemu ewidencyjnego KDPW
Ustanawianie zabezpieczeń w papierach wartościowych z wykorzystaniem systemu ewidencyjnego KDPW - koncepcja założeń
Ostatnia aktualizacja:21-06-2017 Do góry