Ważne regulacje - KDPW

Ważne regulacje

Na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku:
 
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. został wyznaczony jako Administrator Rejestru Zobowiązań Emitentów,
  • Emitenci obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych zostali zobowiązani do przekazywania do KDPW informacji o stanie zadłużenia i stopniu realizacji świadczeń wynikających z emisji tych instrumentów.
Zasady rejestracji oraz realizacji świadczeń instrumentów rejestrowanych w KDPW określa Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.