Najważniejsze regulacje - KDPW

Najważniejsze regulacje

Zasady rejestracji papierów wartościowych określa Regulamin KDPW oraz Szczegółowe Zasady Działania KDPW.