Wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi - KDPW

Wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi

KDPW obsługuje wypłaty transferowe pomiędzy otwartymi funduszami emerytalnymi w związku ze zmianą funduszu przez jego członków.

W ramach tego procesu, KDPW uczestniczy w przekazywaniu danych osobowych o członkach funduszy, którzy zdecydowali się na zmianę OFE oraz pośredniczy w transferze środków zgromadzonych na kontach członków funduszy. Wszystkie czynności związane z obsługą wypłat transferowych są wykonywane wyłącznie w oparciu o komunikaty elektroniczne, zaś rozrachunek pieniężny odbywa się w pieniądzu banku centralnego, w oparciu o salda pieniężne wyliczone na podstawie indywidualnych kwot transferowych.

Więcej informacji
o usłudze