Wzory dokumentów - KDPW

Wzory dokumentów

Dostęp do aplikacji Nadawanie kodów ISIN mogą uzyskać wyłącznie podmioty prowadzące rejestry akcjonariuszy. Zainteresowane podmioty powinny złożyć wniosek o przyznanie statusu AGENTA NUMERUJĄCEGO