EMIR

Dokumenty o uczestnictwo dla GUR ZUR IUR PUR* wymóg doręczenia karty wzorów podpisów dotyczy wyłącznie Podmiotu, w przypadku którego prawo do reprezentowania wnioskodawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w §4, ust. 3, pkt. 1, tj. odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru

 

Dokumenty o uczestnictwo dla KURDokumenty inne