Konta papierów wartościowych i rachunki zbiorcze

U16 Informacja o liczbie rachunków papierów wartościowych oraz rachunków zbiorczych prowadzonych przez uczestnika KDPW
(docx 27,38 KB)
Pobierz plik
U18 Oświadczenie o otwarciu kont ewidencyjnych
(docx 22,60 KB)
Pobierz plik
U25 Wskazanie identyfikatora konta domyślnego
(docx 19,96 KB)
Pobierz plik
U26 Wskazanie dodanie dozwolonych identyfikatorów kont
(docx 21,37 KB)
Pobierz plik
U30 Wskazanie identyfikatora domyślnego konta rozrachunkowego
(docx 21,54 KB)
Pobierz plik
UE32 Spis nabywców
(docx 23,13 KB)
Pobierz plik
U33.1 Informacja o średniej wartości aktywów
(xls 53,00 KB)
Pobierz plik
U34 Wniosek o potwierdzenie sald papierów wartościowych
(docx 21,91 KB)
Pobierz plik
U35.1 Oświadczenie o statusie FATCA / FATCA-status declaration
(docx 38,89 KB)
Pobierz plik
U35.1 info Informacja dodatkowa do oświadczenia o statusie FATCA/ additional information to FATCA-status declaration
(docx 38,93 KB)
Pobierz plik
U35.2 Oświadczenie o rezydencji podatkowej - EUROFATCA/ Tax residence declaration - EUROFATCA
(docx 39,38 KB)
Pobierz plik
U37 Pełnomocnictwo dla operatora rachunku zbiorczego
(docx 27,53 KB)
Pobierz plik
U38 Oświadczenie uczestnika bezpośredniego KDPW o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji operatora konta
(docx 26,09 KB)
Pobierz plik
U40 Oświadczenie o numerze konta podmiotowego na potrzeby stosowania ppkt 3.3. Tabeli Opłat KDPW
(docx 26,13 KB)
Pobierz plik
U41 Informacja dotycząca przekazywanych danych akcjonariuszy w związku z wyrejestowaniem akcji z depozytu papierów wartościowych
(docx 23,25 KB)
Pobierz plik
U100 Upoważnienie podatnika dla posiadacza rachunku zbiorczego do przekazania informacji określających wysokość wydatków poniesionych przez Podatnika na nabycie papierów wartościowych
(pdf 140,62 KB)
Pobierz plik