Rozrachunek

U10 Informacja uczestnika o numerze rachunku w NBP
(doc 39,50 KB)
Pobierz plik
U10.1 Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika
(doc 44,50 KB)
Pobierz plik
U12 Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych innych niż EUR (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.)
(docx 22,77 KB)
Pobierz plik
U12.1 Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w walutach obcych (w ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.)
(doc 47,50 KB)
Pobierz plik
U13-Target-prd Informacja uczestnika o numerze rachunku w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR
(doc 48,50 KB)
Pobierz plik
U13.1 -Target-prd Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR
(docx 24,91 KB)
Pobierz plik
U13.1-Target-prd-z Oświadczenie uczestnika, korzystającego z rachunku płatnika w banku rozliczeniowym właściwym dla wykonywania płatności w EUR
(docx 26,30 KB)
Pobierz plik
U19 Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy
(docx 36,58 KB)
Pobierz plik
U20 Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkobiorcy
(docx 36,44 KB)
Pobierz plik
U21 Deklaracja przystąpienia do systemu pożyczek negocjowanych w charakterze pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy
(docx 36,57 KB)
Pobierz plik
U28 Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkobiorca
(doc 42,00 KB)
Pobierz plik
U29 Deklaracja przystąpienia do systemu automatycznych pożyczek papierów wartościowych jako pożyczkodawca
(doc 38,50 KB)
Pobierz plik
U39 Zgoda na uczestniczenie w rozrachunkach przeprowadzanych bez konieczności potwierdzenia ich warunków przez uczestnika
(docx 40,66 KB)
Pobierz plik
U17 Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń
(docx 25,59 KB)
Pobierz plik
U17.1 Wniosek o ustanowienie limitu obciążeń przez reprezentanta
(docx 21,33 KB)
Pobierz plik
U27 Deklaracja dystrybucji komunikatów z obszaru rozrachunku
(doc 54,50 KB)
Pobierz plik