Uczestnictwo bezpośrednie w KDPW

U1 Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika bezpośredniego KDPW
(docx 36,36 KB)
Pobierz plik
U1A Wniosek o przyznanie uczestnictwa w typie agent emisji
(docx 28,86 KB)
Pobierz plik
U1B Wniosek o przyznanie uczestnictwa w typie agent płatniczy
(docx 28,82 KB)
Pobierz plik
U2 Wniosek w sprawie zawarcia umowy o uczestnictwo i przyznania statusu uczestnika bezpośredniego KDPW (deponent)
(docx 39,75 KB)
Pobierz plik
U3 Wniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW
(docx 34,84 KB)
Pobierz plik
U3A Wniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW (deponent)
(docx 37,03 KB)
Pobierz plik
U4 Wniosek o zamknięcie kont w KDPW
(docx 38,51 KB)
Pobierz plik
U5 Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika wobec KDPW S.A.
(docx 27,46 KB)
Pobierz plik
U6 Karta wzorów podpisów osób upoważnionych do składania wobec Krajowego Depozytu i odbierania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń nie będących oświadczeniami woli
(doc 49,50 KB)
Pobierz plik
U7 Oświadczenie o poddaniu się jurysdykcji sądu polubownego przy KDPW S.A.
(docx 23,43 KB)
Pobierz plik
U8 Pełnomocnictwo do obciążania kont depozytowych uczestnika w związku z zaciąganymi przez niego pożyczkami papierów wartościowych
(doc 36,50 KB)
Pobierz plik
U9 Pełnomocnictwo do przenoszenia papierów wartościowych pomiędzy kontami uczestnika w KDPW
(doc 36,00 KB)
Pobierz plik
Oświadczenie o akceptacji stosowania faktur elektronicznych
(docx 31,19 KB)
Pobierz plik
U15 Karta informacyjna uczestnika KDPW
(docx 24,41 KB)
Pobierz plik
U15.1 Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie
(docx 26,06 KB)
Pobierz plik
U15.2 Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek papierów wartościowych prowadzony w Krajowym Depozycie – deponent
(docx 46,31 KB)
Pobierz plik
U15.3 Karta informacyjna uczestnika KDPW posiadającego rachunek zbiorczy prowadzony w Krajowym Depozycie – depozytariusz zagraniczny lub depozytariusz-csd
(docx 49,39 KB)
Pobierz plik
U32 Wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie Depozytariusz-CSD lub Depozytariusz Zagraniczny
(docx 38,46 KB)
Pobierz plik
U32A Wniosek o rozszerzenie uczestnictwa w KDPW w typie Depozytariusz-CSD lub Depozytariusz Zagraniczny
(docx 37,61 KB)
Pobierz plik