Zdarzenia korporacyjne

Podział (split)


 


Połączenie (scalenie)


 

Wydzielenie pod odrębny kod

 

Zmiana wartości nominalnej
AsymilacjaKonwersja 

Zamiana w związku z podziałem/łączeniem spółek 

Wykup
Wycofanie papierów wartościowych z KDPWIdentyfikacja akcjonariuszyWalne zgromadzenia