Zarząd

Rada Nadzorcza

Adrian Kalisz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Szymanek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Kamila Sukiennik

prof. dr hab.

Maciej Szostak

Tomasz Walkiewicz

w ramach Rady Nadzorczej działają Komitety:

Komitet ds. Audytu:

Dorota Szymanek

Przewodnicząca

Adrian Kalisz

Komitet ds. Wynagrodzeń:

Kamila Sukiennik

Komitet ds. Ryzyka:

Tomasz Walkiewicz

Przewodniczący

prof. dr hab.

Maciej Szostak