Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Od 2009 roku Członek Zarządu, a od 2017 roku Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Michał Stępniewski - KDPW

W latach 2011-2017 członek Zarządu, a następnie do 2021 roku Wiceprezes Zarządu KDPW_CCP.

Od 1997 do 2004 roku związany z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie pełnił m.in. funkcję radcy Przewodniczącego Komisji oraz rzecznika prasowego. W 2004 r. powołany na stanowisko szefa gabinetu Ministra w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2005 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 2006 – 2009 pełnił funkcję członka Zarządu PKO TFI.

W latach 1999 - 2007 wykładowca i dyrektor studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

W latach 2003 - 2013 członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; w okresie 2010 – 2013 pełniący funkcję Dziekana Rady. W roku 2013 za zasługi w świadczeniu pomocy prawnej pro publico bono, za szerzenie i rozwój idei wolontariatu został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi.

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studiów Prawa Brytyjskiego przy Uniwersytecie w Cambridge. Współautor książek: ”Zasady emisji obligacji komunalnych” oraz „Prawa i obowiązki akcjonariusza spółki publicznej”.