Zasady cyberbezpieczeństwa - KDPW

Zasady cyberbezpieczeństwa

Mając na względzie kluczowe znaczenie systemów informatycznych dla codziennego funkcjonowania wszystkich uczestników rynku finansowego, przypominamy o poniższych zasadach dotyczących cyberbezpieczeństwa:

1. Należy pamiętać, aby nie otwierać załączników z niezaufanych źródeł i nie klikać w podejrzane linki.

2. Należy sprawdzać dokładnie adresy oraz certyfikaty stron WWW, zwłaszcza tych, na których podawane są dane uwierzytelniające (login, hasło).

3. Sprzęt i oprogramowanie należy aktualizować zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Nie wolno podłączać zewnętrznych nośników danych, jeśli źródło ich pochodzenia nie jest pewne.

5. Tworzone hasła do systemów powinny być maksymalnie trudne do odgadnięcia:
  • hasła powinny stanowić odpowiednio długą kombinację małych i dużych liter, cyfr oraz znaków specjalnych,
  • hasła powinny być regularnie zmieniane,
  • to samo hasło nie powinno być stosowane przez użytkownika w różnych serwisach i systemach.

6. Należy uważnie czytać wyświetlane komunikaty i unikać ich pochopnego zatwierdzania.

7. Nie wolno udostępniać nikomu swoich danych uwierzytelniających (loginów, haseł), w tym zapisywać ich w miejscach, do których dotrzeć mogą osoby nieuprawnione.

8. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania do publicznych sieci Wi-Fi, w tym unikać korzystania z nich przy podawaniu danych uwierzytelniających (login, hasło).

9. Przed zakończeniem pracy z komputerem należy zawsze wylogować się z danego serwisu lub systemu.

10. Należy dbać w sposób odpowiedzialny o swoją prywatność:
  • należy w sposób rozważny korzystać z portali społecznościowych,
  • należy szczególnie chronić te dane, których ujawnienie może posłużyć do kradzieży tożsamości lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do środków i operacji finansowych.