Zdarzenia korporacyjne - obsługa emitenta - KDPW

Zdarzenia korporacyjne - obsługa emitenta

Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych

KDPW jest centralnym depozytem papierów wartościowych, autoryzowanym zgodnie z rozporządzeniem CSDR. Realizujemy szereg usług dla emitentów, związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach.

Więcej informacji
o usłudze