Zdarzenia korporacyjne - obsługa emitenta - KDPW

Zdarzenia korporacyjne - obsługa emitenta

Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowyc w Polsce. Realizujemy szereg usług dla emitentów, związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach, zapewniając najwyższy poziom usług.

Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadamy bezpieczną i wydajną infrastrukturę systemową, elastyczną i odpowiadającą na potrzeby uczestników rynku.

Więcej informacji
o usłudze