Zdarzenia korporacyjne - obsługa uczestnika - KDPW

Zdarzenia korporacyjne - obsługa uczestnika

Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych

KDPW jest centralnym depozytem papierów wartościowych, autoryzowanym zgodnie z rozporządzeniem CSDR.

Realizujemy szereg usług dla emitentów, związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach. Usługi wspierające przetwarzanie zdarzeń korporacyjnych świadczone są przez Krajowy Depozyt na rzecz emitentów papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym. Odbiorcami świadczeń lub innych uprawnień wynikających z papierów wartościowych w związku z realizowanymi zdarzeniami korporacyjnymi są właściciele papierów wartościowych reprezentowani w systemie depozytowym przez uczestników bezpośrednich.

Więcej informacji
o usłudze