Zdarzenia korporacyjne - obsługa uczestnika - KDPW

Zdarzenia korporacyjne - obsługa uczestnika

Wspieranie przetwarzania zdarzeń korporacyjnych

KDPW prowadzi autoryzowany centralny depozyt papierów wartościowych w Polsce.

Realizujemy szereg usług dla emitentów, związanych z obsługą zdarzeń korporacyjnych i realizacją operacji na papierach, zapewniając najwyższy poziom usług. Usługi wspierające przetwarzanie zdarzeń korporacyjnych świadczone są przez Krajowy Depozyt na rzecz emitentów papierów wartościowych zarejestrowanych w systemie depozytowym. Odbiorcami świadczeń lub innych uprawnień wynikających z papierów wartościowych w związku z realizowanymi zdarzeniami korporacyjnymi są właściciele papierów wartościowych reprezentowani w systemie depozytowym przez uczestników bezpośrednich.

Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, posiadamy bezpieczną i wydajną infrastrukturę systemową, elastyczną i odpowiadającą na potrzeby uczestników rynku.

Więcej informacji
o usłudze