Zmiany w procesie dyscypliny rozrachunku - KDPW

Zmiany w procesie dyscypliny rozrachunku

Wdrożenie zmian w procesie dyscypliny rozrachunku dot. sposobu poboru i redystrybucji kar

Mając na uwadze opublikowane w dniu 11 sierpnia 2023 r. zmiany w Standardach technicznych dot. obszaru dyscypliny rozrachunku (Rozporządzenie delegowane 2023/1626), w systemach informatycznych KDPW wprowadzone zostaną zmiany związane z obsługą procesu poboru kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek oraz zmiany w procesie redystrybucji naliczonych kwot do kontrahentów.

W szczególności wszystkie naliczone kary pieniężne (również te dot. transakcji z udziałem CCP) będą podlegać rozrachunkowi za pośrednictwem KDPW. Zmianie ulegnie również zakres raportowania naliczonych kar do uczestników KDPW, a także zakres tworzonych zleceń płatniczych z rozrachunkiem kar.

Materiały: Szczegółowe informacje dotyczące zakresu dostosowań przekazaliśmy 27 marca 2024 r.


Testy: Udostępnienie środowiska testowego i rozpoczęcie testów z Państwa udziałem przewidujemy w czerwcu 2024 r.

Wdrożenie: Wdrożenie planowane jest w terminie 2 września 2024 r.