Zostań naszym uczestnikiem - KDPW

Zostań naszym uczestnikiem

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oferuje usługi dla podmiotów z sektora finansowego, w szczególności firm inwestycyjnych, banków, emitentów papierów wartościowych, PTE, rynków papierów wartościowych oraz ccp.

Sprawdź jakie wymogi muszą spełnić instytucje, które korzystają z usług centralnego depozytu papierów wartościowych w zakresie prowadzenia systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

KDPW dostarcza również szereg innych usług w obszarze post-transakcyjnym, w tym autoryzowane zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej usługi repozytorium transakcji (EMIR i SFTR) oraz zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego (ARM). Pełni także rolę agencji numerującej, nadając kody LEI dla podmiotów prawnych oraz kody ISIN, CFI, FISN dla instrumentów finansowych. KDPW prowadzi również system rekompensat gwarantujący zabezpieczenie interesów inwestorów w związku z niewypłacalnością podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Wymogi dla instytucji, które chcą skorzystać z usług KDPW opisujemy poniżej.