Struktura komunikatu: Dane klientów na potrzeby raportowania ARM (auth.clt.001.01)


Dane klientów na potrzeby raportowania ARM

Document- Dane klientów na potrzeby raportowania ARM (element)

Opis Dane klientów na potrzeby raportowania ARM
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

ClientCancellationData- Dane usuwanego klienta (typ złożony)

Opis Dane usuwanego klienta
Elementy

składowe
LEI{0,1}

ShrtCd

Źródło <xs:complexType name="ClientCancellationData" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientCancellationData/LEI- LEI uczestnika prowadzącego short code (element)

Opis LEI uczestnika prowadzącego short code. Podawane tylko jeśli instytucja przekazująca dane jest inna iż instytucja prowadząca short code.
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

ClientCancellationData/ShrtCd- Identyfikator short code (element)

Opis Identyfikator short code
Typ ShortCode
Źródło <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" />

ClientReferenceData- Dane klienta (typ złożony)

Opis Dane klienta
Elementy

składowe
LEI{0,1}

ShrtCd

IdDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="ClientReferenceData" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" />

     <xs:element name="IdDtls" type="PartyIdentification76__1" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientReferenceData/LEI- LEI uczestnika prowadzącego short code (element)

Opis LEI uczestnika prowadzącego short code. Podawane tylko jeśli instytucja przekazująca dane jest inna iż instytucja prowadząca short code.
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

ClientReferenceData/ShrtCd- Identyfikator short code (element)

Opis Identyfikator short code
Typ ShortCode
Źródło <xs:element name="ShrtCd" type="ShortCode" />

ClientReferenceData/IdDtls- Dane identyfikacyjne klienta (element)

Opis Dane identyfikacyjne klienta
Typ PartyIdentification76__1
Źródło <xs:element name="IdDtls" type="PartyIdentification76__1" maxOccurs="unbounded" />

ClientReferenceDataAction- Dane klienta (typ złożony)

Opis Dane klienta
Elementy

składowe
New

Cxl

Updt

Źródło <xs:complexType name="ClientReferenceDataAction" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="New" type="ClientReferenceData" />

       <xs:element name="Cxl" type="ClientCancellationData" />

       <xs:element name="Updt" type="ClientReferenceData" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClientReferenceDataAction/New- Dane nowego klienta (element)

Opis Dane nowego klienta
Typ ClientReferenceData
Źródło <xs:element name="New" type="ClientReferenceData" />

ClientReferenceDataAction/Cxl- Usunięcie danych klienta (element)

Opis Usunięcie danych klienta
Typ ClientCancellationData
Źródło <xs:element name="Cxl" type="ClientCancellationData" />

ClientReferenceDataAction/Updt- Aktualizacja danych klienta (element)

Opis Aktualizacja danych klienta
Typ ClientReferenceData
Źródło <xs:element name="Updt" type="ClientReferenceData" />

FinancialInstrumentReportingClientDataReport- Dane klientów na potrzeby raportowania ARM (typ złożony)

Opis Dane klientów na potrzeby raportowania ARM
Elementy

składowe
RptHdr

RefData{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentReportingClientDataReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RptHdr" type="SecuritiesMarketReportHeader" />

     <xs:element name="RefData" type="ClientReferenceDataAction" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentReportingClientDataReport/RptHdr- Nagłówek raportu (element)

Opis Nagłówek raportu
Typ SecuritiesMarketReportHeader
Źródło <xs:element name="RptHdr" type="SecuritiesMarketReportHeader" />

FinancialInstrumentReportingClientDataReport/RefData- Dane klienta (element)

Opis Dane klienta
Typ ClientReferenceDataAction
Źródło <xs:element name="RefData" type="ClientReferenceDataAction" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
FinInstrmRptgTxRpt

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FinInstrmRptgTxRpt" type="FinancialInstrumentReportingClientDataReport" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/FinInstrmRptgTxRpt- Raport (element)

Opis Raport
Typ FinancialInstrumentReportingClientDataReport
Źródło <xs:element name="FinInstrmRptgTxRpt" type="FinancialInstrumentReportingClientDataReport" />

ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax35_Pattern- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=([A-Z]|[0-9]){1,35}

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax35_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]){1,35}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 50 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=([A-Z]|[0-9]){1,50}

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="([A-Z]|[0-9]){1,50}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ESMA_Concat_Pattern- CONCAT (typ prosty)

Opis CONCAT
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=CONCAT

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_Concat_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="CONCAT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=([A-Z]|[А-Я]|[Α-Ω]|[ÄÀÁÂÃÅǍĄĂÆÇĆĈČĎĐÐÈÉÊËĚĘĜĢĞĤÌÍÎÏĴĶĹĻŁĽÑŃŇÖÒÓÔÕŐØŒŔŘẞŚŜŞŠȘŤŢÞȚÜÙÚÛŰŨŲŮŴÝŸŶŹŽŻ]|,| |'|-|–){1,140}

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="([A-Z]|[А-Я]|[Α-Ω]|[ÄÀÁÂÃÅǍĄĂÆÇĆĈČĎĐÐÈÉÊËĚĘĜĢĞĤÌÍÎÏĴĶĹĻŁĽÑŃŇÖÒÓÔÕŐØŒŔŘẞŚŜŞŠȘŤŢÞȚÜÙÚÛŰŨŲŮŴÝŸŶŹŽŻ]|,| |'|-|–){1,140}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ESMA_NindCcpt_Pattern- NIND lub CCPT (typ prosty)

Opis NIND lub CCPT
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=(NIDN)|(CCPT)

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_NindCcpt_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="(NIDN)|(CCPT)" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ESMA_PersonalIdentification_Pattern- Dane identyfikacyjne (typ prosty)

Opis Dane identyfikacyjne
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=(([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33})|([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}))

Źródło <xs:simpleType name="ESMA_PersonalIdentification_Pattern" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="(([A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{1,33})|([A-Z]{2,2}[0-9]{8}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}[A-Z]{1}[A-Z#]{4}))" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GenericPersonIdentification1__1- Dane identyfikacyjne (typ złożony)

Opis Dane identyfikacyjne
Elementy

składowe
Id

SchmeNm

Źródło <xs:complexType name="GenericPersonIdentification1__1" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="ESMA_PersonalIdentification_Pattern" />

     <xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericPersonIdentification1__1/Id- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ ESMA_PersonalIdentification_Pattern
Źródło <xs:element name="Id" type="ESMA_PersonalIdentification_Pattern" />

GenericPersonIdentification1__1/SchmeNm- Nazwa schematu (element)

Opis Nazwa schematu
Typ PersonIdentificationSchemeName1Choice__1
Źródło <xs:element name="SchmeNm" type="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

InternalPartyRole1Code- Rola internal (typ prosty)

Opis Rola internal
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
INTC Internal
Źródło <xs:simpleType name="InternalPartyRole1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="INTC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{4,4}

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{4,4}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NoReasonCode- No reason code (typ prosty)

Opis No reason code
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NORE No reason code
Źródło <xs:simpleType name="NoReasonCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NORE" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PartyIdentification76__1- identyfikacja strony (typ złożony)

Opis Identyfikacja strony
Elementy

składowe
Id

CtryOfBrnch{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification76__1" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="PersonOrOrganisation1Choice" />

     <xs:element name="CtryOfBrnch" type="CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification76__1/Id- Wybór identyfikatora (element)

Opis Wybór identyfikatora
Typ PersonOrOrganisation1Choice
Źródło <xs:element name="Id" type="PersonOrOrganisation1Choice" />

PartyIdentification76__1/CtryOfBrnch- Kod kraju oddziału (element)

Opis Kod kraju oddziału
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CtryOfBrnch" type="CountryCode" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

PersonIdentification10__1- Identyfikacja osoby fizycznej (typ złożony)

Opis Identyfikacja osoby fizycznej
Elementy

składowe
FrstNm{0,1}

Nm{0,1}

BirthDt{0,1}

Othr

Źródło <xs:complexType name="PersonIdentification10__1" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FrstNm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Nm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Othr" type="GenericPersonIdentification1__1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PersonIdentification10__1/FrstNm- Imię (element)

Opis Imię
Typ ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern
Źródło <xs:element name="FrstNm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" />

PersonIdentification10__1/Nm- Nazwisko (element)

Opis Nazwisko
Typ ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern
Źródło <xs:element name="Nm" type="ESMA_EeaEuropeanAlphabetMax140_Pattern" minOccurs="0" />

PersonIdentification10__1/BirthDt- Data urodzenia (element)

Opis Data urodzenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

PersonIdentification10__1/Othr- Identyfikacja osoby fizycznej (element)

Opis Unique identification of a person, as assigned by an institution, using an identification scheme. Usage: In the scope of MIFIR, the scheme name is restricted to a passport number (use of code CCPT), any other national identifier (use of code NIDN) or CONCAT (use of proprietary with value CONCAT). Issuer field will be ignored and should not be populated by reporting parties.
Typ GenericPersonIdentification1__1
Źródło <xs:element name="Othr" type="GenericPersonIdentification1__1" />

PersonIdentificationSchemeName1Choice__1- Wybór identyfikatora (typ złożony)

Opis Wybór identyfikatora
Elementy

składowe
Cd

Prtry

Źródło <xs:complexType name="PersonIdentificationSchemeName1Choice__1" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Cd" type="ESMA_NindCcpt_Pattern" />

       <xs:element name="Prtry" type="ESMA_Concat_Pattern" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PersonIdentificationSchemeName1Choice__1/Cd- Kod NIND/CCPT (element)

Opis Kod NIND/CCPT
Typ ESMA_NindCcpt_Pattern
Źródło <xs:element name="Cd" type="ESMA_NindCcpt_Pattern" />

PersonIdentificationSchemeName1Choice__1/Prtry- Kod CONCAT (element)

Opis Kod CONCAT
Typ ESMA_Concat_Pattern
Źródło <xs:element name="Prtry" type="ESMA_Concat_Pattern" />

PersonOrOrganisation1Choice- Wybór identyfikatora (typ złożony)

Opis Wybór identyfikatora
Elementy

składowe
LEI

MIC

Prsn

Intl

Algo

Clnt

Źródło <xs:complexType name="PersonOrOrganisation1Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />

       <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" />

       <xs:element name="Prsn" type="PersonIdentification10__1" />

       <xs:element name="Intl" type="InternalPartyRole1Code" />

       <xs:element name="Algo" type="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern" />

       <xs:element name="Clnt" type="NoReasonCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PersonOrOrganisation1Choice/LEI- Kod LEI (element)

Opis Kod LEI
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LEI" type="LEIIdentifier" />

PersonOrOrganisation1Choice/MIC- Kod MIC (element)

Opis Kod MIC
Typ MICIdentifier
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" />

PersonOrOrganisation1Choice/Prsn- Kod osoby (element)

Opis Kod oosby
Typ PersonIdentification10__1
Źródło <xs:element name="Prsn" type="PersonIdentification10__1" />

PersonOrOrganisation1Choice/Intl- Kod internal party (element)

Opis Kod internal party
Typ InternalPartyRole1Code
Źródło <xs:element name="Intl" type="InternalPartyRole1Code" />

PersonOrOrganisation1Choice/Algo- Kod algorytmu (element)

Opis Kod algorytmu
Typ ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern
Źródło <xs:element name="Algo" type="ESMA_AlphaNumericCapitalLettersMax50_Pattern" />

PersonOrOrganisation1Choice/Clnt- Kod klienta (element)

Opis Kod klienta
Typ NoReasonCode
Źródło <xs:element name="Clnt" type="NoReasonCode" />

SecuritiesMarketReportHeader- Nagłówek raportu (typ złożony)

Opis Nagłówek raportu
Elementy

składowe
RptgNtty

Źródło <xs:complexType name="SecuritiesMarketReportHeader" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RptgNtty" type="LEIIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecuritiesMarketReportHeader/RptgNtty- Kod LEI instytucji raportującej (element)

Opis Kod LEI instytucji raportującej
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="RptgNtty" type="LEIIdentifier" />

ShortCode- Short code (typ prosty)

Opis Short code
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="ShortCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>